Cách thu hút toàn bộ cộng đồng của bạn

Thể hiện đam mê của bạn với môn khoa học máy tính trước tiểu bang, quận hoặc thành phố của bạn


Bạn có đang mời một quan chức bầu cử tham dự Giờ lập trình của mình không?

Xem bộ công cụ của chúng tôi có chứa tất cả thông tin bạn cần để khiến chuyến thăm của họ và sự kiện của bạn trở nên tuyệt vời!

Từ trái sang phải: Các thống đốc đến từ Arkansas, Bắc Carolina và Arizona tham gia Giờ lập trình.

Hãy kêu gọi mọi trường học tham gia, mọi học sinh học tập!

1. Đọc tờ thông tin một trang của chúng tôi

Xem lý do giáo dục khoa học máy tính lại quan trọng và cách góp sức thông qua việc ủng hộ Giờ lập trình.

2. Kêu gọi các trường học và khu học chánh tại địa phương

Sử dụng email này hoặc thông tin nổi bật này làm điểm khởi đầu và xem thử hướng dẫn cho các trường học và khu học chánh sau đây.

3. Tổ chức sự kiện Giờ lập trình

Xem hướng dẫn cách tiến hành sự kiện của chúng tôi để biết kịch bản mẫu, bộ tiếp cận truyền thông và các nguồn hỗ trợ lập kế hoạch sự kiện khác. Tổ chức sự kiện là một cách tuyệt vời để quảng bá Giờ lập trình và tăng số người tham gia.

4. Tham dự sự kiện trong Tuần lễ Giáo dục Khoa học Máy tính (Ngày 5-11 tháng 12)

Tìm lớp học và trường học tham gia tại quận, thành phố hoặc tiểu bang của bạn.

5. Đưa ra tuyên bố hoặc giải pháp

Xem giải pháp mẫu này nhằm hỗ trợ Tuần lễ Giáo dục Khoa học Máy tính và các mục tiêu của tuần lễ này để các nhà lập pháp tại tiểu bang và địa phương có thể sử dụng.

6. Soạn thảo đoạn ý kiến cá nhân

Cân nhắc đăng một đoạn ý kiến cá nhân​trên tờ báo địa phương của bạn. Xem đoạn ý kiến mẫu sau để hỗ trợ Tuần lễ Giáo dục Khoa học Máy tính và các mục tiêu của tuần lễ này.

7. Quảng bá

Chia sẻ video Giờ lập trình trên Facebooknói về sự ủng hộ của bạn trên Twitter. Chia sẻ hình ảnh về các sự kiện hoặc video về bạn và những người trưởng thành khác đang tiến hành Giờ lập trình. Sử dụng hashtag #GiờLậpTrình để Code.org (@code.org) có thể nhìn thấy và quảng bá hoạt động hỗ trợ. Hoặc sử dụng các tweet mẫu sau:

  • Mọi học sinh, nam hay nữ, đều phải có cơ hội học môn khoa học máy tính. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu bằng #GiờLậpTrình https://hourofcode.com
  • Hôm nay, chúng tôi tự hào tham gia phong trào Giờ lập trình. Bạn có tham gia không? #GiờLậpTrình https://hourofcode.com

8. Đăng thông cáo báo chí

Sử dụng mẫu này làm hướng dẫn.

9. Kết nối tại địa phương

Tìm hiểu thêm về giáo dục khoa học máy tính ở tiểu bang của bạn. Hãy ký vào bản kiến nghị ở đó và bạn sẽ nhận được thông tin cập nhật về các nỗ lực vận động chính sách địa phương, tiểu bang và liên bang của Code.org.