Hãy kêu gọi cộng đồng của bạn tham gia Giờ lập trình

1. Truyền tải thông điệp

Giới thiệu cho bạn bè của bạn về #GiờLậpTrình!

2. Đề nghị trường của bạn tổ chức Giờ lập trình

Gửi email này cho hiệu trưởng của bạn và mời tất cả các lớp trong trường đăng ký.

3. Mời chủ lao động của bạn tham gia

Gửi email này cho lãnh đạo hoặc CEO của công ty bạn.

4. Quảng bá Giờ lập trình trong cộng đồng của bạn

Tuyển chọn một nhóm tại địa phương— câu lạc bộ hướng đạo sinh nam/nữ, nhà thờ, trường đại học, nhóm cựu chiến binh, công đoàn hoặc thậm chí là một vài người bạn. Bạn không cần phải còn đi học thì mới có thể học những kỹ năng mới. Hãy dùng poster, biểu ngữ, sticker, video và nhiều tài liệu khác cho sự kiện của chính bạn.

5. Nhờ một đại biểu bầu cử tại địa phương hỗ trợ Giờ lập trình

Gửi email này cho các vị đại biểu của địa phương, hội đồng thành phố hoặc hội đồng giáo dục và mời họ ghé thăm trường để tham dự Giờ lập trình. Điều này có thể giúp kêu gọi sự hỗ trợ cho khoa học máy tính tại khu vực của bạn hơn một giờ.