Giờ Lập Trình được phát triển bởi Hour of Code và Tuần Tham vấn Giáo dục Khoa học Máy tính và Ủy ban Phê bình.

The Advisory Committee is composed of representatives from K-12, academia, nonprofits, for-profits, and international organizations. Ủy ban này sẽ hướng dẫn chiến lược cho các chiến dịch Giờ Lập Trình.

The Review Committee is composed of 15 educators across K-12 grade bands that assess and recommend activities using the Advisory Committee's rubric. Các nhà giáo dục đánh giá hoạt động của sinh viên và giáo án bài học của giảng viên đã gửi đến bởi hàng trăm đối tác hoạt động của chúng tôi, đánh giá các hoạt động giáo dục có giá trị, khả năng hứa hẹn của học viên, và tiềm năng phản biện để bộc lộ khả năng đa dạng của sinh viên.

Hoạt động của Ủy ban và sự cống hiến đã đóng góp vào sự thành công của Giờ Lập Trình và tầm nhìn của nó như cung cấp một lời giới thiệu cho khoa học máy tính đến với tất cả mọi học viên.

Major Partners and Corporate Supporters


International Partners


Curriculum and Tutorial Partners


Infrastructure Partners and Tools


Additional Partners