Ora e Kodit është e udhëhequr nga Komiteti për Rishikimin e Orës së Kodit.

Komuniteti shqyrtues përbëhet nga 15 edukatorë të të gjitha niveleve të shkollimit që kanë akses dhe rekomandojnë aktivitete duke përdorur rubrikën e Komunitetit Këshillues. These educators review student-led activities and teacher-led lesson plans submitted by hundreds of activity partners, evaluating the activities' educational value, ability to engage learners, and potential appeal to diverse sets of students.

The committee's work and dedication have contributed to the success of the Hour of Code and its vision of offering an introduction to computer science for every student.

Partnerët kryesorë dhe mbështetësit e korporatave


Partnerët Ndërkombëtarë


Partnerët e Kurrikulës dhe Tutorialit


Partnerët dhe Mjetet e Infrastrukturës


Partnerët Plotësues