Përfshini komunitetin tuaj në Orën e Kodit

1. Përhap fjalën

Tregojuni miqve tuaj rreth ** #HourOfCode **!

2. Pyesni gjithë shkollën që të ofrojë një Orë Kodimi

Dërgojeni këtë email drejtorit tuaj dhe sfidoni çdo klasë në shkollën tuaj për t'u regjistruar.

3. Pyesni punëdhënsin tuaj për tu përfshirë

Dërgojeni këtë email menaxherit tuaj ose CEO të kompanisë.

4. Promovo Orën e Kodimit brenda komunitetit tënd

Rekruto një grup lokal — universiteti, klubi i futbollit, teatri. Nuk nevojitet shkolla për të mësuar aftësi të reja. Përdorni këto postera, banderola, afishe, video dhe më shumë për ngjarjen tuaj.

5. Pyet një zyrtar të zgjedhur për të përkrahur Orën e Kodimit

Dërgoni këtë email përfaqësuesve tuaj lokalë, këshillit të qytetit ose bordit të shkollës dhe ftojini ata të vizitojnë shkollën tuaj për Orën e Kodit. Ajo mund të ndihmojë të ndërtosh mbështetje për shkencën kompjuterike në zonën tuaj përtej një ore.