Çfarë është Ora e Kodimit?

The Hour of Code is a free introduction to computer science through fun activities and videos for learners of all skill levels. This year's celebration of both coding and AI is supported by over 400 partners, 20,000 educators, and 58,000 volunteers.

1,734,996,543

Hours of Code Served

Një lëvizje globale në më shumë se 180 shtete.

107,571 events registered so far in 2024.

Legjend
Eventet e Orës së Kodimit
Evente speciale

Klasa ose grupi juaj mund të bashkohen me miliona njerëz në të gjithë botën duke marrë pjesë në Orën e Kodimit! Regjistrimi për festimin vjetor të Javës së Edukimit të Shkencave Kompjuterike fillon në tetor. Megjithatë, Ora e Kodimit është në dispozicion gjatë gjithë vitit.

Get notified when Hour of Code registration opens!

Be the first to know about this year's Hour of Code, including new activities and when registrations for Hour of Code events begin.

You can unsubscribe at any time.

Nxënësit mësojnë në mbi 45 gjuhë
Më shumë se 100M nxënës kanë provuar Orën e Kodit
Female students make up 50% of Hour of Code participants

The Hour of Code is organized by Code.org.