Tipy na usporiadanie virtuálnej Hodiny kódu

Úspešnú Hodinu kódu môžete usporiadať aj bez toho, aby ste sa stretli osobne.


Hodina kódu sa síce zvyčajne vyučuje v triedach po celom svete, osobná účasť však nie je pravidlom! Tieto tipy vám poradia, ako žiakom usporiadať interaktívnu a inšpiratívnu Hodinu kódu aj na diaľku. Ak máte ďalšie otázky, pozrite si náš návod na usporiadanie virtuálnych podujatí.Začnite spoločne, aj keď nie ste spolu

Aj ak chcete, aby žiaci pracovali na aktivitách samostatne, odporúčame vám začať podujatie spoločným virtuálnym stretnutím. Na začiatku podujatia tak budete mať možnosť vzbudiť u účastníkov nadšenie. Podujatie môžete začať mnohými zaujímavými spôsobmi:

  • Pozvite rečníka: K dispozícii sú pre vás dobrovoľníci z rôznych prostredí. Nájdete ich jednoducho na našej mape dobrovoľníkov. Pri virtuálnej Hodine kódu sa nemusíte obmedzovať vzdialenosťami, a tak môžete vyhľadať aj dobrovoľníkov, ktorí sídlia mimo vášho kraja, ale ponúkajú pomoc online. Po kontaktovaní dobrovoľníka vám návod pre dobrovoľníkov Hodiny kódu môže slúžiť ako pomôcka, napríklad pri vymýšľaní tém, diskusných otázok a ďalších vecí.
  • Prehrajte žiakom inšpiratívne video: Ďalší skvelý spôsob, ako začať podujatie, je prehrať žiakom jedno z našich inšpiratívnych videí. Mnohé videá sú kratšie ako päť minút a žiakov v nich povzbudia i inšpirujú známe celebrity.
  • Diskutujte o pozitívnych rozmeroch informatiky: Využite Hodinu kódu na to, aby ste sa nad informatikou zamysleli hlbšie, a porozprávajte sa o tom, aký vplyv majú technológie na náš každodenný život. Pýtajte sa žiakov pomocné otázky a premeňte tak online stretnutie na interaktívnu diskusiu. Nápady, ako rozprúdiť diskusiu, nájdete v našich diskusných otázkach.

Čo si pripraviť vopred

1. Vyberte si videokonferenčnú platformu

S platformami ako Cisco Webex, Google Meet, Microsoft Teams, Skype či Zoom ste sa už pravdepodobne stretli. Použiť môžete ktorúkoľvek. Pred videokonferenciou vám odporúčame sa s vybranou platformou zoznámiť, otestovať ju a vyskúšať si program, ktorý ste si k Hodine kódu pripravili.

2. Naplánujte, ako sa zapoja žiaci

Samostatná práca na aktivitách k Hodine kódu
Odporúčame vám, aby ste po spoločnom úvode dovolili žiakom opustiť videokonferenciu, aby mohli na aktivitách k Hodine kódu pracovať samostatne. Žiakom tak dáte priestor zahĺbiť sa do svojich projektov a lepšie pochopiť informatické koncepty. Zároveň tým zabezpečíte, aby ich otvorené okno videokonferencie nerozptyľovalo a nekomplikovalo im prácu.

Môže byť užitočné, ak si vopred pripravíte 1 až 3 lekcie, z ktorých dáte žiakom na výber. Takto budete mať priestor nájsť tie najvhodnejšie lekcie pre daný ročník. Navyše, ak sa s lekciami oboznámite vopred, budete vedieť lepšie odpovedať žiakom na ich otázky.

Ak chcete, aby žiaci začali na lekciách pracovať ihneď po úvodnej videokonferencii, môžete ponechať otvorenú virtuálnu konferenčnú miestnosť, četovaciu miestnosť alebo sa dohodnúť na inom spôsobe komunikácie, aby sa na vás mohli žiaci v prípade otázok obrátiť.

Spoločná práca na aktivitách Hodiny kódu
Ak chcete, aby žiaci zostali počas celého podujatia pripojení k videokonferencii, musíte vziať do úvahy fakt, že žiaci budú mať počas celej práce otvorené dve okná – jedno na videokonferenciu, druhé na vypracovanie lekcie.

Práca s rodičmi
Ak pracujete so žiakmi na prvom stupni základnej školy, skúste osloviť ich rodičov, aby sa do Hodiny kódu zapojili spoločne s deťmi z domu. Môžete im odporučiť konkrétne lekcie a nasmerovať ich na náš užitočný návod pre rodičov.

3. Získajte pomoc dobrovoľníka

Nájdite si dobrovoľníka podľa svojich potrieb na našej mape dobrovoľníkov. Mnohí z nich sú k dispozícii aj na diaľku a radi vám porozprávajú o svojich skúsenostiach v oblasti informatiky, o tom, ako technológie ovplyvňujú ich prácu, alebo vám môžu pomôcť zodpovedať otázky žiakov. Keď si vyberiete dobrovoľníka, dohodnite si s ním vopred stretnutie, aby ste si mohli rozdeliť úlohy, skontrolovať technické požiadavky a dohodnúť sa na podmienkach online stretnutia.

4. Pripravte sa na oslávenie úspechov

V nasledujúcej sekcii nájdete nápady, ako osláviť úspešný priebeh vašej virtuálnej Hodiny kódu. Niektoré nápady, napríklad vytvorenie certifikátov pre všetkých účastníkov, si vyžadujú prípravu vopred.


Oslávte úspešnú Hodinu kódu

Tak, ako ste podujatie spoločne začali, tak spolu oslávte aj jeho ukončenie! Tu je pár nápadov, ako zorganizovať interaktívnu a jedinečnú virtuálnu oslavu:

  • Dovoľte žiakom ukázať svoje hotové projekty zvyšku triedy. Ak to konferenčná platforma umožňuje, môžete žiakom navrhnúť, aby si urobili snímku obrazovky svojich hotových projektov a nastavili si ich ako virtuálne pozadie.
  • Diskutuje o získaných poznatkoch: Čo sa žiaci naučili o informatike a technológiách? Čo robili, keď sa vyskytol nejaký problém? Ako ho riešili?
  • Vytvorte certifikáty a pošlite ich žiakom.
  • Zdieľajte fotky a videá z vašej virtuálnej Hodiny kódu na sociálnych sieťach. Použite hashtagy #HodinaKodu a #HourOfCode, ako aj označenie @codeorg, aby sme vaše úspechy mohli ukázať aj my!

Ak sa vaše podujatie nezačalo príhovorom rečníka, inšpiratívnym videom či diskusiou, teraz je skvelá príležitosť začleniť do oslavy aj jednu z týchto aktivít.