Pre všetkých

Ako funguje umelá inteligencia - séria videí

Táto séria krátkych videí vám predstaví, ako funguje umelá inteligencia a prečo na nej záleží. Náákedne preskúmate problémy, ako algoritmická zaujatosť a etika rozhodovania umelej inteligencie.

Pre študentov: hodiny vedené učiteľom

Ako funguje umelá inteligencia - lekcie

Ponorte sa do sveta umelej inteligencie pomocou lekcií „Ako funguje umelá inteligencia“, ktoré naväzujú na rovnomennú sériu videí o jej fungovaní a princípoch.


Profesionálny rozvoj

Umelá inteligencia pre pedagógov

Naša bezplatná séria online školení pre pedagógov vám pomôže objaviť transformačný potenciál umelej inteligencie (AI) vo vzdelávaní.


Pre študentov: hodiny vedené učiteľom

Dopady umelej inteligencie

Spolu so svojimi žiakmi preskúmajte dopady umelej inteligencie a navrhnite riešenie vybraných problémov s ňou spojených.

Ročníky: 7-12

AI and Ethics

Reflect on the ethical implications of AI, then work together to create an "AI Code of Ethics" resource for AI creators and legislators everywhere.

Ročníky: 7-12

Societal Impact of Generative AI

Investigate the impact of generative AI from different perspectives, then collaborate as a team to come up with guidelines that address the most needs from all participants.


Pre pedagógov

Additional Educator Resources

There is so much to learn about how AI can support you and your students. Check out these courses and tools from partners.

Pre všetkých

Hodina kódu s umelou inteligenciou

Tieto úplne nové aktivity Hodiny kódu predstavujú svet umelej inteligencie zábavným a pútavým spôsobom.

Vyskúšajte Hodinu kódu s umelou inteligenciou