Pre všetkých

Ako funguje umelá inteligencia - séria videí

Táto séria krátkych videí vám predstaví, ako funguje umelá inteligencia a prečo na nej záleží. Náákedne preskúmate problémy, ako algoritmická zaujatosť a etika rozhodovania umelej inteligencie.

Pre študentov: hodiny vedené učiteľom

Ako funguje umelá inteligencia - lekcie

Ponorte sa do sveta umelej inteligencie pomocou lekcií „Ako funguje umelá inteligencia“, ktoré naväzujú na rovnomennú sériu videí o jej fungovaní a princípoch.


Profesionálny rozvoj

Umelá inteligencia pre pedagógov

Naša bezplatná séria online školení pre pedagógov vám pomôže objaviť transformačný potenciál umelej inteligencie (AI) vo vzdelávaní.


Pre študentov: hodiny vedené učiteľom

Dopady umelej inteligencie

Spolu so svojimi žiakmi preskúmajte dopady umelej inteligencie a navrhnite riešenie vybraných problémov s ňou spojených.

Ročníky: 7-12

AI a etika

Zamyslite sa nad etickými aspektmi umelej inteligencie a potom spoločne vytvorte „Etický kódex umelej inteligencie“ pre tvorcov umelej inteligencie a zákonodarcov na celom svete.

Ročníky: 7-12

Spoločenský dopad generatívnej umelej inteligencie

Preskúmajte vplyv generatívnej umelej inteligencie z rôznych uhlov pohľadu a potom v tíme spolupracujte na vypracovaní usmernení, ktoré zohľadnia čo najviac potrieb všetkých účastníkov.


Pre pedagógov

Additional Educator Resources

There is so much to learn about how AI can support you and your students. Check out these courses and tools from partners.

Pre všetkých

Hodina kódu s umelou inteligenciou

Tieto úplne nové aktivity Hodiny kódu predstavujú svet umelej inteligencie zábavným a pútavým spôsobom.

Vyskúšajte Hodinu kódu s umelou inteligenciou