Zapojte do Hodiny kódu svoju komunitu

1. Šírte povedomie o projekte

Povedzte o projekte #HodinaKodu svojim priateľom!

2. Požiadajte svoju školu, aby usporiadala Hodinu kódu

Pošlite tento e-mail riaditeľovi školy a motivujte všetky triedy na škole, aby sa zapojili.

3. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby sa zapojil

Pošlite tento e-mail svojmu nadriadenému alebo riaditeľovi spoločnosti.

4. Spropagujte Hodinu kódu vo svojom okolí

Zapojte miestne združenie – skautský zbor, cirkevné spoločenstvo, univerzitu, klub dôchodcov, odborovú organizáciu alebo aj svojich priateľov. Nemusíte byť v škole, aby ste sa naučili nové zručnosti. Využite tieto plagáty, banery, nálepky a videá pri svojom vlastnom podujatí.

5. Oslovte miestnych politikov, aby podporili Hodinu kódu

Pošlite tento e-mail miestnemu zastupiteľstvu či školskej rade a pozvite ich, aby počas Hodiny kódu navštívili vašu školu. Môže to podporiť vyučovanie informatiky vo vašom okolí.