Hodinu kódu riadi kontrolný výbor Hodiny kódu.

Kontrolný výbor sa skladá z 12 súčasných a bývalých pedagógov v skupinách úrovne K-12, ktorí hodnotia a odporúčajú aktivity pomocou rubriky zostavenej poradným výborom. Títo pedagógovia vyhodnocujú aktivity určené na samostatnú prácu žiakov a plány hodín pre učiteľov, ktoré dostávame od stoviek našich partnerov. Vyhodnocujú učebný prínos týchto aktivít, ich schopnosť zaujať účastníkov a potenciálnu schopnosť osloviť rôzne skupiny žiakov.

Práca a oddanosť výboru prispeli k úspechu Hodiny Kódu a jej vízie ponúkať úvod do informatiky pre každého študenta.

Hlavní partneri a podporujúce spoločnosti


Medzinárodní partneri


Partneri učebných plánov a lekcií


Partneri infraštruktúry a nástrojov


Ďalší partneri