Hodina Kódu je riadená Komisiou a poradným výborom Hodiny Kódu a Tyždňom výuky informatiky.

Poradná komisia sa skladá zo zástupcov základných a stredných škôl, neziskových organizácií, podnikov a medzinárodných organizácií. Tento výbor vedie stratégiu kampane Hodiny Kódovania.

Kontrolný výbor sa skladá z 15 školiteľov zo základných a stredných škôl a hodnotí a odporúča aktivity s použitím pravidiel od Poradnej Komisie. Títo školitelia vyhodnocujú žiacke a učiteľské učebné plány navrhnuté stovkami partnerov aktivít, vyhodnocujú učebný prínos aktivít, schopnosť zapojiť študentov a potenciálnu schopnosť osloviť rôzne skupiny študentov.

Práca obidvoch komisií a ich obetavosť prispeli k úspechu Hodiny Kódovania a jej vízie ponúkať úvod do informatiky pre každého študenta.

Hlavní partneri a podporujúce poločnosti


Hlavní reklamní partneri


Medzinárodní partneri


Partneri aktivít


Partneri infraštruktúry a nástrojov


Ďalší partneri