Hodina Kódu je riadená Komisiou a poradným výborom Hodiny Kódu a Tyždňom výuky informatiky.

The Advisory Committee is composed of representatives from K-12, academia, nonprofits, for-profits, and international organizations. Tento výbor vedie stratégiu kampane Hodiny Kódu.

The Review Committee is composed of 15 educators across K-12 grade bands that assess and recommend activities using the Advisory Committee's rubric. Títo školitelia vyhodnocujú žiacke a učiteľské učebné plány navrhnuté stovkami partnerov aktivít, vyhodnocujú učebný prínos aktivít, schopnosť zapojiť študentov a potenciálnu schopnosť osloviť rôzne skupiny študentov.

Práca obidvoch komisií a ich obetavosť prispeli k úspechu Hodiny Kódu a jej vízie ponúkať úvod do informatiky pre každého študenta.

Major Partners and Corporate Supporters


International Partners


Curriculum and Tutorial Partners


Infrastructure Partners and Tools


Additional Partners