Hodinu kódu majú na starosti poradný a kontrolný výbor Hodiny Kódu a Týždňa informatiky.

Poradný výbor sa skladá zo zástupcov základných a stredných škôl, akademickej obce, neziskových organizácií, podnikov a medzinárodných organizácií. Tento výbor formuje stratégiu kampane Hodiny kódu.

Kontrolný výbor sa skladá z 15 pedagógov zo základných a stredných škôl. Má na starosti hodnotenie a odporúčanie aktivít na základe pokynov od poradného výboru. Títo pedagógovia Vyhodnocujú aktivity určené na samostatnú prácu žiakov a plány hodín pre učiteľov, ktoré dostávame od stoviek našich partnerov. Vyhodnocujú učebný prínos týchto aktivít, ich schopnosť zaujať účastníkov a potenciálnu schopnosť osloviť rôzne skupiny žiakov.

Práca obidvoch komisií a ich obetavosť prispeli k úspechu Hodiny Kódu a jej vízie ponúkať úvod do informatiky pre každého študenta.

Hlavní partneri a firemní podporovatelia


Medzinárodní partneri


Partneri učebných plánov a lekcií


Partneri infraštruktúry a nástrojov


Ďalší partneri