Ako zorganizovať stretnutie alebo podujatie v rámci Hodiny kódu

Zapojte do Hodiny kódu celú školu alebo komunitu!


1. Pripravte sa na podujatie

 • Zabezpečte priestory, vyberte dátum a čas.
 • Pošlite list s pozvánkou pre starostu, poslanca, člena vlády alebo vplyvného podnikateľa, aby na Hodine kódu vystúpil ako rečník. Pozrite si našu príručku, ako Hodinu kódu spojiť s návštevou verejného činiteľa.
 • Pozvite zástupcov tlače alebo iných médií, napríklad lokálnu televíziu, rádio, regionálne noviny, blogerov píšucich o vzdelávaní či technológiách. Viac informácií nájdete v našom balíčku propagačných materiálov pre tlač.

2. Počas podujatia

 • Odštartujte podujatie s jedným z našich inšpiratívnych videí.
 • V úvode vysvetlite dôležitosť informatiky použitím týchto štatistík a infografík.

 • Iné námety na podujatia:

  • Pozvite významného miestneho podnikateľa, aby porozprával o tom, ako pri svojej práci využíva informatiku.
  • Pozvite miestneho politika, aby ho žiaci naučili niečo o programovaní.
  • Skupina žiakov môže predviesť aktivitu bez počítača.
  • Žiaci môžu učiť riaditeľa školy alebo skupinu učiteľov programovať.
  • Ak už na škole vyučujete informatiku, nechajte žiakov predviesť svoje existujúce projekty.

3. Podeľte sa s výsledkami

Fotky zo svojho podujatia zdieľajte na Facebooku a Twitteri pomocou hashtagov #HodinaKodu a #HourOfCode.


Example plan for a school assembly or event

Event: School-wide Computer Science Education Week kick-off assembly

Date: 5. december (start of Computer Science Education Week)

Time: During the school day. Mid-morning event preferred. Approximately 1 hour.

Location: School assembly hall (e.g. theater, gym, cafeteria)

Run of Show

Čas Program
10:00 – 10:05 Odštartujte podujatie s jedným z našich inšpiratívnych videí.
10:05 – 10:15 Riaditeľ na úvod vysvetlí dôležitosť informatiky použitím týchto štatistík a infografík.
10:15 – 10:30 Špeciálny hosť porozpráva o svojom pozadí a o tom, akú dôležitú úlohu zohrávajú technológie a informatika v jeho každodennom živote.
10:30 – 10:40 Žiaci predvedú vzorovú Hodinu kódu. Pre spestrenie môžete žiakov nechať, aby učili programovať riaditeľa, špeciálneho hosťa alebo iných žiakov.
10:40 – 11:00 Žiaci predvedú aktivitu bez počítačov a ukážu, že informatika sa dá učiť aj takto.
11:00 – 11:05 Učiteľ, ktorý toto celoškolské podujatie zorganizoval, prednesie záverečné slová.