Jak wprowadzić Godzinę Kodowania do całego Twojego okręgu szkolnego

Spowodujcie, by każda szkoła uczestniczyła i każdy uczeń się uczył!

  1. Rekrutuj miejscowe szkoły. Udostępnij ten mail i poradnik nauczyciela , lub umieść krótką reklamę w miejscowym biuletynie informacyjnym.

  2. *Przedstaw przykładowy plan działania dla szkół. * Udostępnij ten przykładowy plan działania szkołom jako przykład zorganizowania udziału całej szkoły. To jest łatwe, w klasie podczas lekcji matematyki, w czasie godzin wychowawczych lub przez cały tydzień przechodząc cyklicznie przez pracownię komputerową.

  3. Udzielaj się w mediach społecznościowych. Post na Facebook lub Twitter. Lub dziel się jednym z tych inspirujących zdjęć i cytatów pochodzących od światowych przywódców, lub statystykami.

  4. Promuj na stronie domowej swojego okręgu. Powiadamiaj osoby wizytujące o Waszym uczestnictwie i wydarzeniach w ramach Godziny Kodowania. Połącz z Godziną Kodowania.

  5. Zorganizuj okręgowe wydarzenie Godziny Kodowania. Zobacz przykładowy przebieg wydarzenia, jak kontaktować się z mediami i inne przykłady wsparcia w naszym Przewodniku wydarzeń.

Co będzie się działo po Godzinie Kodowania?

Godzina Kodowanie jest dopiero pierwszym krokiem na drodze do poznania, jak działa technologia i jak tworzyć aplikacje komputerowe. Aby kontynuować tę podróż:

  • Encourage students to continue to learn online.
  • Attend a 1-day, in-person workshop to receive instruction from an experienced computer science facilitator. (US educators only)