How to involve your entire school district

Every school in your district can take part in the largest learning event in history.


Spowodujcie, by każda szkoła uczestniczyła i każdy uczeń się uczył!

1. Recruit local schools

Share this email and teacher how to guide, or include a short blurb in newsletters/district communications.

2. Provide a sample logistics plan for schools

Share this sample logistics plan with schools to give them ideas of how to organize whole school participation. It’s as easy as doing it in every math class, homeroom period, or rotating throughout the week through the computer lab.

3. Share on social media

Post to Facebook or Twitter. Or share one of these inspirational pictures and quotes from world leaders, or stats.

4. Promote on your district’s homepage

Let visitors know about your participation and Hour of Code events. Link it to Hour of Code.

5. Host a district Hour of Code event

See our event how to guide for a sample run of show, media outreach kit, and other supports.

Co będzie się działo po Godzinie Kodowania?

Godzina Kodowanie jest dopiero pierwszym krokiem na drodze do poznania, jak działa technologia i jak tworzyć aplikacje komputerowe. Aby kontynuować tę podróż:

  • Zachęć uczniów do kontynuowania nauki online.
  • Uczestnicz osobiście w jednodniowych warsztatach by uzyskać instruktaż od doświadczonych informatyków. (Wyłącznie dla dydaktyków ze Stanów Zjednoczonych.)