Godziną Kodowania kieruje Komisja Rewizyjna inicjatywy Godzina Kodowania.

Komisja Rewizyjna składa się z 12 obecnych i byłych edukatorów ze wszystkich grup wiekowych do K-12 włącznie, którzy oceniają i zalecają aktywności w kategoriach opracowanych przez komitet doradczy. Edukatorzy oceniają aktywności wykonywane przez uczniów oraz plany lekcji prowadzonych przez nauczycieli oraz przesłanych przez setki partnerów, badając ich wartość edukacyjną, zdolność do angażowania uczniów oraz potencjalną atrakcyjność dla różnych grup uczniów.

Prace i zaangażowanie komisji przyczyniły się do sukcesu inicjatywy Godzina Kodowania i jej misji oferującej każdemu uczniowi wprowadzenie do informatyki .

Główni Partnerzy oraz Korporacje Wspierające


Partnerzy Międzynarodowi


Partnerzy programów nauczania i samouczków


Partnerzy Infrastruktury i Narzędzi


Partnerzy dodatkowi