Hour of code رو کمیته‌ی بررسی Hour of Code اداره میکنه

کمیته بررسی از 12 مربی کنونی و پیشین کلاسهای K-12 تشکیل شده که با کمک سیستم امتیازدهی که کمیته مشاوران ایجادش کرده فعالیت دانش‌آموزان رو ارزیابی کرده و نقطه نظراتش رو اعلام میکنه. این مربیان فعالیت‌های دانش آموز محور و برنامه های آموزشی معلم محور رو که توسط صدها نفر از شرکای همکار ارائه شده‌ن بررسی می‌کنن و ارزش آموزشی فعالیت‌ها، توانایی تعامل با دانش‌آموزان و درخواست‌های تجدیدنظر گروه‌های مختلف دانش آموزان رو ارزیابی می کنن.

کار و تعهد کمیته به موفقیت ساعت کدنویسی (Hour of Code) و ارائه‌ی مقدمه‌ای بر علوم کامپیوتر برای هر دانش‌آموز کمک کرده.

شرکای اصلی و حاميان شرکتی


شرکای بین‌المللی


شرکای آموزشی و برنامه‌ریزان


همکاران و ابزارهای زیرساخت


ساير شركا