اطرافیان خود را با ساعت کدنویسی آشنا کنید

۱. این مفهوم را گسترش دهید

به دوستان خود درباره #ساعت‌کدنویسی بگویید!

2. از مدرسه خود بخواهید که ساعت کدنویسی را پیشنهاد دهد

این ایمیل را به مدیر مدرسه بفرسیتد و تمام کلاس های مدرسه را به این چالش دغوت کنید که ثبت نام کنند.

3. از کارفرمای خود بخواهید که مشارکت کند

Send this email to your manager or company's CEO.

ساعت کدنویسی را در جامعه خود تبلیغ کنید

Recruit a local group— boy/girl scouts club, church, university, veterans group, labor union, or even some friends. You don't have to be in school to learn new skills. از این پوسترها، بنرها، استیکر ها و ویدیو ها غیره در رویداد خودتان استفاده کنید.

از یک مقام منتخب محلی بخواهید از ساعت کدنویسی حمایت کند

Send this email to your local representatives, city council, or school board and invite them to visit your school for the Hour of Code. It can help build support for computer science in your area beyond one hour.