اطرافیانتان را با ساعت کدنویسی آشنا کنید.

۱. این مفهوم را گسترش دهید

به دوستان خود درباره #ساعت‌کدنویسی بگویید!

2. از مدرسه خود بخواهید که یک ساعت کدنویسی ارائه دهد

این ایمیل را برای مدیر مدرسه تان بفرستید و تمام کلاس های مدرسه را به این چالش دعوت کنید که ثبت نام کنند.

3. از کارفرمای خود بخواهید که مشارکت کند

این ایمیل را برای مدیر یا مدیر عامل شرکت خود ارسال کنید.

ساعت کدنویسی را در جامعه خود تبلیغ کنید

یک گروه محلی از کارآموزان را جذب کنید - باشگاه پیشاهنگی پسر/دختر، کلیسا، دانشگاه، گروه کهنه سربازان، اتحادیه کارگری یا حتی برخی از دوستان. برای یادگیری مهارت های جدید نیازی نیست در مدرسه باشید. از این پوسترها، بنرها، استیکرها، ویدیوها و موارد دیگر برای رویداد خودتان استفاده کنید.

از یک مقام منتخب محلی بخواهید از ساعت کدنویسی حمایت کند

این ایمیل را برای نمایندگان محلی، شورای شهر یا هیئت مدیره مدرسه تان ارسال کنید و از آنها دعوت کنید تا برای ساعت کد نویسی از مدرسه شما بازدید کنند. این می تواند به ایجاد پشتیبانی از علوم کامپیوتر در منطقه شما فراتر از یک ساعت کمک کند.