Cùng tôn vinh khoa học máy tính ở khắp nơi!

Bất cứ ai, bất cứ nơi nào đều có thể tổ chức sự kiện Hour of Code. Hướng dẫn một giờ đồng hồ bằng 45 ngôn ngữ. Không cần kinh nghiệm.
 
 
1,515,060,404 giờ lập trình đã được thực hiện.
Một phong trào toàn cầu với hơn 180 nước tham gia.
Đã có 3,482 sự kiện được đăng ký cho năm 2022.


Chú thích
Sự kiện Hour of Code
Sự kiện đặc biệt
Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các sự kiện trên trang sự kiện.

Hãy tham gia với chúng tớ

Thanks for signing up!

Tổ chức một sự kiện Hour of Code vào Ngày 5-11 tháng 12, và đăng ký nó ở đây.

Chúng tôi sẽ hiển thị tên trường và thành phố bạn đăng ký lên bản đồ. Nếu bạn sẽ tổ chức nhiều sự kiện, xin vui lòng đăng ký tên sự kiện hoặc email khác nhau cho mỗi sự kiện.
Incredible stats from last year's Hour of Code. In one week alone:

Học sinh đang học bằng hơn 45 ngôn ngữ

Hơn 100 triệu học sinh đã thử học Giờ lập trình