Blurbs and useful stats

Use the following messaging if you're looking for ways to promote the Hour of Code in your newsletters and communications.


Toto zrhnutie je ideálne pre použitie v Newsletteroch

Priveďte informatiku na Vašu školu. Začnite už teraz s Hodinou Kódu!

With technology changing every industry on the planet, computing knowledge has become part of a well-rounded skill set. Avšak len na menej než polovici škôl sa učí informatika! Dobrou správou je, že sme na ceste tento stav zmeniť. Ak ste minulý rok počuli o Hodine Kódu, možno už viete, že zmenila históriu. 100 miliónov študentov už objavilo, ako dostupná a zábavná môže informatika byť len vďaka jednej Hodine Kódu.

Hodina Kódu je jednohodinový úvod do informatiky, navrhnutý s cieľom demystifikovať kód a ukázať, že základy programovania sa môže naučiť každý. Learn more at http://HourOfCode.com, try an hour yourself, or host an Hour of Code event to introduce others to the world of computing!

Messaging for frequently asked questions

Prečo Vaša škola organizuje Hodinu Kódu?

Hoci si všetci uvedomujeme, že pre študentov je dôležité naučiť sa navigovať sa v dnešnom pretechnizovanom svete, veľa učiteľov nemá skúsenosti v informatike a nevie, kde začať. Toto podujatie je možnosťou pre nás všetkých vidieť, o čom je informatika.

Veríme, že vzbudí záujem študentov a motivuje ich k učeniu sa. Výskumy takisto ukázali, že deti dokážu pochopiť koncept programovania ešte predtým, ako sa naučia čítať a písať. Ich mozgy sú dokonca vnímavejšie k počítačovým jazykom v mladom veku rovnako ako k cudzím jazykom.

Prečo je to dôležité?

Technológia mení každé odvetvie na tejto planéte. V roku 2015 bolo len v Spojených Štátoch otvorených 7 miliónov pracovných pozícií - vrátane umenia a dizajnu, ktoré vyžadujú znalosť programovania. But 53 percent of schools in the U.S. don't teach computer science. Je čas zmeniť to a prejsť do 21. storočia. Vieme, že bez ohľadu na to, akým smerom sa budú študenti uberať v dospelosti, či pôjdu do medicíny, politiky, podnikania alebo umenia, znalosť technológií a ich budovania im dodá sebavedomie a konkurenčnú výhodu.

A quote you can use in materials

"Hodina Kódu je navrhnutá tak, aby demystifikovala kód a ukázala, že informatika nie je raketová veda - každý sa môže naučiť jej základy," povedal Hadi Partovi, zakladateľ a CEO Code.org. "Viac ako 100 miliónov študentov po celom svete už absolvovalo Hodinu Kódu. The demand for relevant 21st-century computer science education crosses all borders and knows no boundaries."

O Code.org

Code.org is a 501c3 public non-profit dedicated to expanding participation in computer science and increasing participation by young women and students from other underrepresented groups. Its vision is that every student in every school has the opportunity to learn computer programming. Po spustení v roku 2013, Code.org zorganizovalo kampaň Hodina Kódu, v rámci ktorej viac ako 100 miliónov študentov dostalo hodiny informatiky a spolupracovalo s množstvom školských okrskov po celej krajine na šírení výuky informatiky. Code.org is supported by philanthropic donations from corporations, foundations and generous individuals, including Microsoft, Facebook, Infosys Foundation USA, Amazon, and others. For more information, please visit: code.org.

Share these on social media and in emails

obrázky     obrázky     obrázky    

Infografika