Odporúčania a zrhnutia

Toto zrhnutie je ideálne pre použitie v Newsletteroch

Priveďte informatiku na Vašu školu. Začnite už teraz s Hodinou Kódu!

S nástupom technológií, ktoré menia každé jedno odvetvie na planéte, sa počítačové znalosti stali súčasťou pokročilých zručností. Avšak len na menej než polovici škôl sa učí informatika! Dobrou správou je, že sme na ceste tento stav zmeniť. Ak ste minulý rok počuli o Hodine Kódu, možno už viete, že zmenila históriu. 100 miliónov študentov už objavilo, ako dostupná a zábavná môže informatika byť len vďaka jednej Hodine Kódu.

Hodina Kódu je jednohodinový úvod do informatiky, navrhnutý s cieľom demystifikovať kód a ukázať, že základy programovania sa môže naučiť každý. Naučte sa viac na http://HourofCode.com, skúste Hodinu sami alebo zorganizujte Hodinu Kódu a predstavte ostatným svet počítačov!

Infografika