Ako prilákať médiá na Vašu Hodinu Kódu

Make a splash with your Hour of Code event and invite local media to see why computer science is important at your school.

Pre tlačové správy a mediálne informácie kontaktujte press@code.org.


Kľúčové tipy

  • Kontaktujte médiá e-mailom dva týždne pred Vašou Hodinou. Pripomeňte sa e-mailom a telefonicky, ak nedostanete odpoveď.
  • Opýtajte sa zamestnanca školy alebo dobrovoľníka, aby spravil fotografie pre zdieľanie online alebo zaslanie médiám.
  • Napíšte o Hodine Kódu na Vašej webstránke a v školských novinách. Pridajte detaily o podujatí a fotografie z aktivít študentov na Hodine.
  • On Facebook and Twitter, share updates on your plans, announce your events, and post pictures during 2016. Use the hashtag #HourOfCode so Code.org can see and promote your events.

Step-by-step guide

1. Naplánujte svoje podujatie

  • Naplánujte zhromaždenie pre začiatok Hodiny Kódu.
  • Send a letter to parents and ask them to spread the word.
  • Send a letter to invite your local mayor, member of Congress, governor, or influential businessperson to attend and speak to your students.
  • Zorganizujte spoločenské aktivity (napríklad demo "unplugged" aktivít) alebo ukážte výsledky študentskej práce.
  • Show Code.org’s Hour of Code video or one of these videos to inspire students.

2. Identify specific reporters that cover education or local events

Like local newspapers, TV station or radio stations, or blogs.

3. Skontaktujte sa s lokálnymi médiami

Najlepší spôsob, ako ich osloviť, je e-mailom. It should be short and should communicate "why should other people care about this event"? Priložte kontaktné údaje (vrátane mobilného telefónneho čísla) na osobu, ktorá bude prítomná na samotnom podujatí. See a sample pitch to media.

Na internete nájdite kontakt na reportéra. If you can't find it, call the publication to ask, or email the organization's general email address and ask for your message to be directed to the correct reporter.

4. Pripravte sa na otázky o Vašom školskom podujatí. Tu sú niektoré príklady:

Prečo Vaša škola organizuje Hodinu Kódu?

Hoci si všetci uvedomujeme, že pre študentov je dôležité naučiť sa navigovať sa v dnešnom pretechnizovanom svete, veľa učiteľov nemá skúsenosti v informatike a nevie, kde začať. Toto podujatie je možnosťou pre nás všetkých vidieť, o čom je informatika.

Veríme, že vzbudí záujem študentov a motivuje ich k učeniu sa. Výskumy takisto ukázali, že deti dokážu pochopiť koncept programovania ešte predtým, ako sa naučia čítať a písať. Ich mozgy sú dokonca vnímavejšie k počítačovým jazykom v mladom veku rovnako ako k cudzím jazykom.

Prečo je to dôležité?

Technológia mení každé odvetvie na tejto planéte. V roku 2015 bolo len v Spojených Štátoch otvorených 7 miliónov pracovných pozícií - vrátane umenia a dizajnu, ktoré vyžadujú znalosť programovania. But 60 percent of schools in the U.S. don't teach computer science. It’s time for us to catch up to the 21st-century. Vieme, že bez ohľadu na to, akým smerom sa budú študenti uberať v dospelosti, či pôjdu do medicíny, politiky, podnikania alebo umenia, znalosť technológií a ich budovania im dodá sebavedomie a konkurenčnú výhodu.

Sample email to send to invite local media to your event

Subject line: Local school joins mission to introduce students to computer science

Počítače sú všade a menia každé odvetvie na tejto planéte, no len menej než polovica všetkých škôl vyučuje informatiku. Young women and students from marginalized racial and ethnic groups are severely underrepresented in computer science classes, and in the tech industry. Dobrou správou je, že sme na ceste tento stav zmeniť.

Vďaka Hodine Kódu, informatika bola na predných stránkach Googlu, MSN, Yahoo! a Disney. Viac ako 100 partnerov sa pridalo pre podporu tohto hnutia. Dokonca aj Apple Store vo svete organizoval Hodiny Kódu. Aj prezident Obama napísal svoj prvý riadok kódu v rámci tejto kampane.

That’s why every one of the [X number] students at [SCHOOL NAME] are joining in on the largest learning event in history: The Hour of Code, during Computer Science Education Week (December 3-9).

Týmto Vás pozývam na účasť na našom úvodnom stretnutí, aby ste mohli sledovať deti priamo v akcií dňa [DATE].

Hodina Kódu organizovaná neziskovou organizáciou Code.org a viac než 100 ďaľšími partnermi je globálne hnutie veriace, že dnešní študenti sú prípravení naučiť sa zručnosti kritické pre úspech v 21. storočí. Pridajte sa prosím k nám.

Contact: [YOUR NAME], [TITLE], cell: (212) 555-5555 When: [DATE and TIME of your event] Where: [ADDRESS and DIRECTIONS]

I look forward to being in touch.

Additional details and a quote you can use in materials

"Hodina Kódu je navrhnutá tak, aby demystifikovala kód a ukázala, že informatika nie je raketová veda - každý sa môže naučiť jej základy," povedal Hadi Partovi, zakladateľ a CEO Code.org. "Viac ako 100 miliónov študentov po celom svete už absolvovalo Hodinu Kódu. The demand for relevant 21st-century computer science education crosses all borders and knows no boundaries."

O Code.org

Code.org is a 501c3 public non-profit dedicated to expanding participation in computer science and increasing participation by young women and students from other underrepresented groups. Its vision is that every student in every school has the opportunity to learn computer programming. Po spustení v roku 2013, Code.org zorganizovalo kampaň Hodina Kódu, v rámci ktorej viac ako 100 miliónov študentov dostalo hodiny informatiky a spolupracovalo s množstvom školských okrskov po celej krajine na šírení výuky informatiky. Code.org is supported by philanthropic donations from corporations, foundations and generous individuals, including Microsoft, Facebook, Infosys Foundation USA, Amazon, and others. For more information, please visit: code.org.

Find more resources and sample emails here.