Hodina kódu - Kľúčové momenty

Niektoré z našich najobľúbenejích momentov z minulých kampaní.