שעת תכנות - דגשים

רגעים אהובים מתוך הקמפיינים של שעת תכנות.