3,492 wydarzeń Hour of Code na całym świecie, 35 w Poland

Legenda
Wydarzenia Godziny Kodowania
Wydarzenie specjalne
The Hour of Code map only shows the first 200,000 registered events. All registered events with a valid address can be viewed on the events page.