Sat kodiranja pokreću Savjetodavni i revizijski odbori Sata kodiranja i Tjedna obrazovanja za računalne znanosti.

Savjetodavni odbor sastoji se od predstavnika K-12, akademske zajednice, neprofitnih, profitnih i međunarodnih organizacija. Ovaj odbor vodi strategiju kampanje Sat kodiranja.

The Revizorsko povjerenstvo sastoji se od 15 nastavnika iz različitih razreda K-12 koji procjenjuju i preporučuju aktivnosti koristeći strategiju Savjetodavnog odbora. Ovi nastavnici pregledavaju aktivnosti koje vode studenti i nastavne planove koje vode stotine partnera u aktivnostima, ocjenjujući obrazovnu vrijednost aktivnosti, sposobnost uključivanja učenika i potencijalnu privlačnost različitim grupama učenika.

Rad i zalaganje povjerenstava pridonijeli su uspjehu Sata kodiranja i njegovoj viziji da svakom učeniku omogući uvod u računalne znanosti.

Glavni partneri i korporacije


Međunarodni partneri


Partneri za nastavni plan i program


Partneri za infrastrukturu i alate


Ostali partneri