Περιλήψεις και Χρήσιμα Στατιστικά

Χρησιμοποιήστε αυτή τη σύντομη περίληψη στα ενημερωτικά δελτία

Φέρτε την επιστήμη των υπολογιστών στο σχολείο σας. Ξεκινήστε με μία Ώρα του Κώδικα!

With technology changing every industry on the planet, computing knowledge has become part of a well-rounded skillset. But fewer than half of all schools teach computer science! Τα καλά νέα είναι, ότι πρόκειται να το αλλάξουμε αυτό. If you heard about the Hour of Code last year, you might know it made history. 100 million students have now discovered how accessible and fun computer science can be by doing just one Hour of Code.

The Hour of Code is a one-hour introduction to computer science, designed to demystify code and show that anybody can learn the basics. Learn more at http://HourofCode.com, try an hour yourself, or host an Hour of Code event to introduce others to the world of computing!

Γραφήματα