Το Hour of Code ελέγχεται από την Επιτροπή Εξέτασης του Hour of Code.

Η Επιτροπή Εξέτασης αποτελείται από 12 τρέχοντες και πρώην εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι αξιολογούν και συνιστούν δραστηριότητες με τη χρήση κανόνων που θεσμοθετούνται από μια συμβουλευτική επιτροπή. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί εξετάζουν δραστηριότητες που καθοδηγούνται από τους μαθητές, καθώς και σχέδια μαθημάτων που καθοδηγούνται από δασκάλους, τα οποία υποβάλλονται από εκατοντάδες συνεργάτες δραστηριοτήτων, αξιολογώντας την εκπαιδευτική αξία των δραστηριοτήτων, την ικανότητα να προσελκύουν μαθητές και την πιθανή απήχηση σε διαφορετικά σύνολα μαθητών.

Το έργο και η αφοσίωση της επιτροπής συνέβαλαν στην επιτυχία του Hour of Code και στο όραμά του να προσφέρει μια εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών για κάθε μαθητή.

Κύριοι Συνεργάτες και Εταιρικοί Υποστηρικτές


Διεθνής Συνεργάτες


Συνεργάτες προγράμματος σπουδών και διδακτικού υλικού


Συνεργάτες Υλικοτεχνικής Υποδομής και Εργαλείων


Άλλοι Συνεργάτες