Εκδηλώσεις ολόκληρου σχολείου για την Ώρα του Κώδικα