Jak zorganizovat shromáždění nebo událost Hodiny kódu

Zapojte do Hodiny kódu celou školu nebo komunitu!


1. Připravte se na událost

 • Určete místo, datum a čas
 • Pošlete dopis starostovi města, senátorovi, hejtmanovi nebo nějaké vlivné osobě z průmyslu a pozvěte je, aby při události promluvili. Pokud jste k účasti na Hodině kódu pozvali některého komunálního politika, podívejte se na naši sadu nástrojů s pokyny, kde najdete další informace.
 • Pozvěte zástupce médií a tisku, například místní stanici, noviny, bloggery v oblasti vzdělávání a technologií. Další nápovědu najdete v naší tiskové sadě.

2. Během události

 • Zahajte událost některým z našich inspiračních videí.
 • V úvodu zdůrazněte význam počítačové vědy – pomocí těchto statistik a informační grafiky.

 • Další nápady:

  • Pozvěte představitele místního průmyslu, aby řekl něco o své práci v souvislosti s počítačovými vědami
  • Pozvěte místního politika a nechte studenty, aby ho učili programovat.
  • Zadejte skupině studentů aktivitu bez počítače.
  • Nechte skupinu studentů, aby učili ředitele školy nebo skupinu učitelů programovat
  • Jestli už vaše škola počítačovou vědu vyučuje, nechte studenty představit své projekty

3. Ukažte, jak to probíhalo

Sdílejte obrázky z události na Facebooku a Twitteru. Přidejte hashtag #HourOfCode.


Example plan for a school assembly or event

Event: School-wide Computer Science Education Week kick-off assembly

Date: 1. října (start of Computer Science Education Week)

Time: During the school day. Mid-morning event preferred. Approximately 1 hour.

Location: School assembly hall (e.g. theater, gym, cafeteria)

Run of Show

Čas Činnost
10:00–10:05 Zahajte událost některým z našich inspiračních videí.
10:05–10:15 Ředitel řekne pár slov úvodem a zdůrazní význam počítačové vědy. Použijte tyto statistiky a informační grafiku.
10:15–10:30 Představí se host a promluví o své zkušenosti – o tom, jak technologie a informatika hrají důležitou roli v jeho každodenním životě.
10:30–10:40 Studenti předvedou ukázku Hodiny kódu pro školu. Zábavná aktivita: Nechte studenty, aby učili ředitele školy, politika nebo jiné studenty.
10:40–11:00 Studenti předvedou aktivitu bez počítače a ukážou, jak se dá informatika učit bez i použití počítačů.
11:00–11:05 Učitel, který pomohl celoškolní událost uspořádat, řekne pár slov závěrem.