Zapojte své okolí do projektu Hodina Kódu

1. Mluvte o tom

Řekněte svým přátelům o** Hodině kódu**!

2. Požádejte, aby celá vaše škola nabídla akci Hodina kódu

Pošlete tento e-mail svému řediteli školy a vyzvěte všechny třídy ve škole, aby se zaregistrovaly.

3. Požádejte svého zaměstnavatele, aby se zapojil

Pošlete tento e-mail svému vedoucímu nebo CEO své společnosti.

4. Promujte Hodinu kódu ve vaší komunitě

Rekrutujte místní skupinu— klub skautů/skautek, církev, univerzitu, skupinu veteránů, odborový svaz nebo i nějaké přátele. Nemusíte být ve škole, abyste se naučili nové dovednosti. Použijte těchto plakátů, transparentů, nálepek, videí a dalšího na svou vlastní akci.

5. Požádejte místní zvolené politiky pro podporu akce Hodina kódu

Pošlete tento e-mail svým místním zástupcům, městské radě nebo školnímu panelu a pozvěte je na návštěvu své školy na Hodinu programování. Může to pomoci rozvoji informatiky ve vašem regionu za jednu hodinu.