Zapojte své okolí do projektu Hodina kódu

1. Šiřte povědomí o projektu

Řekněte o události #HourOfCode svým přátelům.

2. Požádejte vedení školy, aby Hodinu kódu zpřístupnilo všem žákům

Pošlete tento e-mail řediteli školy a vyzvěte všechny třídy ve škole, aby se zaregistrovaly.

3. Požádejte svého zaměstnavatele, aby se zapojil

Pošlete tento e-mail svému vedoucímu nebo CEO vaší společnosti.

4. Propagujte Hodinu kódu ve vašem okolí

Zapojte místní skupinu – klub skautů/skautek, církev, univerzitu, skupinu veteránů, odborový svaz nebo i nějaké přátele. Nemusíte být ve škole, abyste se naučili nové dovednosti. Použijte pro svoji událost tyto plakáty, transparenty, nálepky, videa a další.

5. Požádejte své komunální politiky o podporu pro událost Hodina kódu

Pošlete tento e-mail svým místním zástupcům, na městský úřad nebo školní radě a pozvěte je do školy, ať se Hodiny kódu zúčastní. Může to pomoci rozvoji informatiky ve vašem regionu za jednu hodinu.