How to involve your entire school district

Every school in your district can take part in the largest learning event in history.


Zorg er voor dat iedere school deelneemt en elke leerling leert!

1. Lokale scholen werven

Share this email and teacher how to guide, or include a short blurb in newsletters/district communications.

2. Provide a sample logistics plan for schools

Share this sample logistics plan with schools to give them ideas of how to organize whole school participation. Dit kan makkelijk door gebruik te maken van wiskundelessen, gemeenschappelijke klaslokalen of door gedurende de ganse week een beurtrolsysteem voor het computerlabo uit te werken.

3. Share on social media

Post to Facebook or Twitter. Or share one of these inspirational pictures and quotes from world leaders, or stats.

4. Promote on your district’s homepage

Let visitors know about your participation and Hour of Code events. Link it to Hour of Code.

5. Host a district Hour of Code event

See our event how to guide for a sample run of show, media outreach kit, and other supports.

Wat komt er na het CodeUur?

Het CodeUur is slechts de eerste stap op een reis naar meer informatie over hoe technologie werkt en hoe softwaretoepassingen kunt maken. Zet deze reis voort:

  • Encourage students to continue to learn online.
  • Learn more about implementing a computer science pathway in your district.