Kod Saati, Kod Saatleri ve Bilgisayar Bilimleri Eğitim Haftası Danışma ve Değerlendirme Komiteleri tarafından yönetilmektedir.

Danışma Komitesi; K-12, akademi, kâr amacı gütmeyen ve güden kuruluşlar ve uluslararası kuruluşların temsilcilerden oluşmaktadır. Bu komite, Kodlama Saati kampanyası için stratejiyi yönlendirir.

Değerlendirme Komitesi Danışma Komitesi'nin değerlendirme tablosunu kullanarak aktiviteleri değerlendiren ve uygun bulduklarını tavsiye eden K-12 sınıflarından 15 eğitimciden oluşur. Bu eğitimciler, yüzlerce etkinlik ortağı tarafından sunulan öğrenci yönlendirmeli ve öğretmen yönlendirmeli ders planlarını gözden geçirirken etkinliklerin eğitimsel değerini, öğrencilerin ilgisini çekip çekmeyeceğini ve farklı öğrenci gruplarına hitap edip etmeyeceğini değerlendirir.

Her iki komitenin çalışmaları ve özveri, Kod Saatinin başarısı ve her öğrenci için bilgisayar bilimlerine bir giriş sunma vizyonuna katkıda bulunmuştur.

Ana Ortaklar ve Kurumsal Destekçiler


Uluslararası Ortaklarımız


Müfredat ve Eğitim Ortaklarımız


Altyapı Ortakları ve Araçları


Diğer Ortaklar