Hour of Code, Hour of Code İnceleme Komitesi tarafından yürütülmektedir.

İnceleme Komitesi K-12 sınıf gruplarında, bir danışma komitesi tarafından oluşturulan bir değerlendirme tablosunu kullanarak etkinlikleri değerlendiren ve tavsiye eden görevine devam eden ve eski 12 eğitimciden oluşur. Bu eğitimciler, yüzlerce etkinlik ortağı tarafından sunulan öğrenci yönlendirmeli ve öğretmen yönlendirmeli ders planlarını gözden geçirirken etkinliklerin eğitimsel değerini, öğrencilerin ilgisini çekip çekmeyeceğini ve farklı öğrenci gruplarına hitap edip etmeyeceğini değerlendirir.

Komitenin çalışmaları ve özverisi, Hour of Code'un başarısına ve her öğrenci için bilgisayar bilimlerini tanıtma vizyonuna katkıda bulunmuştur.

Ana Ortaklar ve Kurumsal Destekçiler


Uluslararası Ortaklar


Müfredat ve Eğitim Ortakları


Altyapı Ortakları ve Araçları


Diğer Ortaklar