Programmēšanas stundu vada Programmēšanas stundas un datorzinātnes izglītības nedēļas konsultēšanas un vērtēšanas komitejas.

Konsultēšanas komiteju pārstāv K-12, akadēmiskās vides pārstāvji, bezpeļņas, peļņas un starptautiskās organizācijas. Šī komiteja vada Programmēšanas stundas kampaņas stratēģiju.

Vērtēšanas komiteju pārstāv 15 pedagogi no K-12 pakāpju sistēmas, kuri novērtē un iesaka aktivitātes, izmantojot Konsultēšanas komitejas rubrikas. These educators review student-led activities and teacher-led lesson plans submitted by hundreds of activity partners, evaluating the activities' educational value, ability to engage learners, and potential appeal to diverse sets of students.

Abu komiteju darbs un rūpes ir sekmējušas Programmēšanas stundas veiksmi un tās vīzijas izplatīšanos, piedāvājot ievadu datorzinātnē ikvienam skolēnam.

Galvenie partneri un korporatīvie atbalstītāji


International Partners


Curriculum and Tutorial Partners


Infrastructure Partners and Tools


Additional Partners