Jak být dobrovolníkem ve škole nebo třídě

Tisíce učitelů hledají dobrovolníky, kteří by inspirovali jejich studenty. Udělejte rozdíl hned dnes!


Výpočetní myšlení pomáhá zlepšovat dovednosti v oblasti řešení problémů, logiky a kreativity. A technika mění veškerý průmysl na planetě. Studenti by se dnes měli naučit techniku vytvářet, nejen ji používat.

Hodina programování je hodinový úvod do počítačových věd, který by měl demystifikovat programování a „kód“, aby bylo vidět, že základy těchto věcí se může naučit každý, a aby se rozšířila účast na poli počítačových věd. Můžete pomáhat zvyšovat povědomí o hnutí za počítačovou vědu a jako dobrovolník se zapojit do inspirování dalších studentů k tomu, aby zkusili počítačovou vědu, a to zejména mladých žen a studentů z historicky odstrkovaných rasových a národnostních skupin.

Ať už děláte svou dobrovolnickou práci virtuálně, osobně nebo za firmu, Vaše úsilí může mít obrovský vliv na způsob, jakým studenti nahlížejí na počítačovou vědu a na své vlastní možnosti. Jestliže dosud máte nějaké dotazy podívejte se do naší nástrojové sady pro dobrovolníky.


Kdo se může stát dobrovolníkem?

Každý, kdo má vášeň pro vzdělávání v počítačové vědě a pro zvyšování různorodosti v technickém sektoru, může být dobrovolníkem! Jsme nadšeni, když vidíme účast dobrovolníků ze všech sektorů společnosti. Hodina programování se vyznačuje velkým počtem aktivit pro všechny věkové kategorie a dovednostní úrovně, takže abyste byli dobrovolníkem, nemusíte být expert na programování!

Můžete výt pozvaným mluvčím v učebně nebo pomáhat učiteli provozovat aktivitu. Zaregistrujte se dnes, abyste mohli inspirovat studenty, aby se nadále učili počítačovou vědu.


Proč se stát dobrovolníkem?

Počítačová věda je určujícím polem 21. století, přesto ji většina škol dosud nevyučuje. Jedna Hodina programování může být tím největším přístupem k počítačové vědě, kterou tito studenti v daném roce obdrží. Dobrovolnickou prací můžete učitelům ještě více usnadnit zavedení počítačových věd do jejich třídy.

Podívejte se na některá svědectví od dobrovolníků z minula:

 • "Nejlepší podle mého názoru bylo, že celá třída byly ženy a lidé barevných ras. Je dobrým znamením pro budoucnost tohoto průmyslu mít šanci zaujmout tyto děti."
 • "Obzvlášť jsem si užíval, že jsem se dostal k tomu, abych povzbuzoval mladá děvčata, aby se zajímala o technologie. Měl jsem pocit, že pomáhám rozvíjet příští generaci v mém blízkém sousedství."
 • "Bylo skvělé vidět, jak byly děti nadšené. Skvělé bylo, když si učitelé všimli, že někteří studenti, kteří nebyli tak dobří v akademických disciplínách, vynikali vývojářským myšlením a pomáhali ostatním. To jim dodávalo sebevědomí."


Jak jsou dobrovolníci vybíráni?

Učitelé mohou hledat dobrovolníky na naší mapě dobrovolníků. Jestliže se nacházíte poblíž jeho učebny, učitel se podívá na Váš profil na mapě, takže se pokuste vyplnit o sobě co nejvíce, abyste zvýšili šanci, že Vás nějaký učitel kontaktuje.

Když budete vybráni, učitel Vás kontaktuje prostřednictvím dobrovolnické platformy (Vaši e-mailovou adresu učiteli nikdy nesdělíme). Pracujte s učitelem na určení toho, jak byste mohli do akce co nejúčinněji přispět a zda se dostavíte osobně nebo se zúčastníte jako dobrovolník virtuálně.

Jestliže dostáváte příliš mnoho požadavků od učitelů, vždycky máte možnost aktualizovat své preference nebo se odhlásit od odběru komunikace kliknutím na odkaz, který najdete vespod každého e-mailového požadavku od učitele.


Co když chci být dobrovolníkem u nějaké konkrétní školy?

Abyste byli dobrovolníkem, nemusíte používat naši mapu dobrovolníků! Ve skutečnosti doporučujeme spojit se přímo s učiteli a správci, jestliže je nějaká třída, v které byste chtěli být dobrovolníkem.

Chcete-li začít: - Jste-li rodič nebo opatrovník, pošlete tento e-mail učiteli svého dítěte a nabídněte mu, že mu pomůžete provozovat Hodinu programování. - Jestliže Vás napadá nějaká jiná škola, navštivte jejich webové stránky, abyste na nich našli vhodné kontaktní osoby, které byste oslovili, jako například ředitele nebo zástupce ředitele, učitele technických nebo počítačových věd, nebo i rodičovsko-učitelský sbor školy. Také byste mohli uzavřít partnerství s některou z organizací, jako jsou Klub amerických chlapců a dívek, Junior Achievement, některá větev YMCA a další, a pořádat nějakou akci společně. - Jestliže se Vám nedaří najít školu, která by pořádal Hodinu programování, můžete se nabídnout jako dobrovolník a pomáhat se svou vlastní hodinou programování ve své firmě. Podívejte se do našeho Návodného průvodce pro firmy, kde se dozvíte více a můžete se nechat inspirovat.


Jak se připravit

Ať už se akce Hodina programování účastníte dálkově nebo osobně, mnohem plynulejší prožitek zažijete, když tyto přípravy uděláte předem.

Setkejte se s organizátorem

Jestliže děláte dobrovolnickou práci s třídou, diskutujte o této logistice s učitelem předem:

 • Vaše role na akci. Jestliže pracujete v technickém sektoru, možná budete požádáni o sdílení svých osobních zkušeností nebo příběhů: Jak došlo na to, že děláte kariéru v technice? Proč je pro Vás počítačová věda důležitá? Jaké jsou příklady věcí, které děláte v rámci své práce a jak se to týká technologie?
 • Jestliže se budete účastnit osobně, zajistěte, abyste chápali místní i školní zdravotní a bezpečnostní předpisy. Podle toho, jaké postupy předepisují, budete možná muset dorazit o něco málo dříve.
 • Zda budete práci dobrovolníka vykonávat virtuálně nebo osobně, protože od toho se může odvíjet to, kdy musíte být přítomni a v jaké roli.
 • Jestliže budete práci dobrovolníka vykonávat virtuálně, pracujte s učitelem na určení nejlepší videokonferenční platformy k použití a pokuste se společně provést zkoušku celé akce.
 • Jestliže učitel předem určil aktivity Hodiny programování pro danou akci, buďte si toho vědomi, abyste si je mohli předem prostudovat.

Pomyslete na své účastníky

 • Uvažte studenty, ke kterým budete promlouvat, a zamyslete se nad tím, co by s nimi mohlo rezonovat. Jako dobrovolník jim můžete pomoci uvědomit si, že počítače jsou všude a že i oni se mohou stát počítačovými vědci. Uvažte jejich věky, původy, a pohlavní totožnosti a přijďte připraveni s tématy, která by mohla apelovat na jejich zájmy. Tady je další návod k tomu, jak inspirovat k účasti mladé ženy.
 • Vzrušte studenty! Spolupracujte s učitelem na vybrání nějakého inspiračního videa, které může pomoci zaměřit pozornost třídy a vzrušit je, aby dělali Hodinu programování.
 • Jestliže jste virtuální dobrovolník, uvažte, že byste udělali prezentaci o několika málo listech, aby studenti neztratili zaujetí.

Potřebujete další prostředky? Zkuste tyto ostatní rady.


Když pořádáte akci

Jestliže jste pořadatelem nějaké třídní akce, použijte jako návod vzorovou agendu. Předem si s učitelem potvrďte dohodnutý denní plán a proberte případná diskusní témata. Jestliže třídu fyzicky navštívíte, nezapomeňte se do školy ohlásit a v den konání akce přivítat učitele.

Jestliže uvažujete, že byste Hodinu programování pořádali doma nebo ve společenství, doporučujeme Vám podívat se na některé naše hloubkové návodné průvodce pro rodiče a organizace nebo firmy.

1. Pusťte si toto video "jak na to"

2. Určete datum, formát a místo své události

Pracujte se školou nebo s učitelem na diskusi o tom, co dává nejlepší smysl. Viděli jsme akce, které probíhaly virtuálně nebo osobně, v kanceláři společnosti nebo ve společenství, a pro studenty všech věkových kategorií! Také se můžete podívat, co v minulosti udělali ostatní firemní partneři a dárci. Tak najdete nějaké inspirující nápady.


Příklad agendy:

|Čas | Položka agendy | |------------------------------------------------- | ----------------- | |1-5 minut | zobrazeno jako inspirační video|
|5-10 minut | Představte se a zjistěte si bližší informace o studentech: Kde pracujete, co děláte, a co máte na své práci nejraději? Kdo nebo co Vás inspiroval? Jak jste získali zájem o počítačovou vědu? Máte mentora? Položte studentům otázky a vyhraďte určitý čas na „Otázky a odpovědi“. |
|30-60 minut | Programujte! Jestliže se Vaše událost odehrává osobně, pak teď je správný čas odpovídat na otázky a poskytnout studentům návod na jejich náročné hlavolamy. Snažte se však nedat jim přímo řešení. Spíše se snažte klást jim otázky tak, aby si sami uměli odpovědět na to, co je špatně, a vybízejte studenty, aby se navzájem dotazovali, zda mají nějaké otázky. Jestliže jste dobrovolník virtuálně, pracujte s učitelem na tom, jaký by mohl být nejlepší přístup. Možná bude dávat lepší smysl vrátit se na konci relace a podívat se, jaký pokrok studenti udělali. | | |1-3 minuty | Poděkujte všem a proneste inspirující slova na rozloučenou. Rozdejte veškeré případné firemní pozornosti (vynikající volbou bývají nálepky)! | |

Další nápady na to, co přidat do Vaší akce

 • Vysvětlete, jakými způsoby ovlivňuje technologie naše životy, přičemž uveďte příklady, které by mohly zaujmout studenty všech původů - mluvte o technologii, která zachraňuje životy, pomáhá lidem, spojuje lidi, atd.
 • Jestliže jste technologická firma, předveďte zábavné a inovativní produkty, na kterých Vaše firma pracuje. Jestliže nejste technická firma, diskutujte o způsobech, jak Vaše firma využívá techniku k řešení problémů a k dosahování cílů.
 • Pozvěte softwarové inženýry z Vaší společnosti, aby promluvili o tom, proč se rozhodli studovat počítačovou vědu, a o projektech, na kterých pracují.
 • Jestliže máte nějakou skupinu personálu, která bude Vaši akci uskutečňovat, nebo která se zapojí do dobrovolnické práce v místní škole, uvažte objednání speciálních triček pro Vaši skupinu.

3. Naplánujte si potřebnou techniku

Zařízení:

Nejlepší zkušenost s Hodinou kódu je na počítačích připojených na internet. Nepotřebujete však počítač pro každé dítě a Hodinu programování můžete dělat dokonce i úplně bez počítače! Pro offline aktivity prostě zfiltrujte část technika učebny tak, aby tam byly možnosti pro „Žádné počítače ani zařízení“.

 • Zkušební aktivity na počítačích nebo na zařízeních. Zajistěte, aby dobře fungovaly na prohlížečích se zvukem a videem.
 • Nemáte dosti zařízení? Používejte programování ve dvojicích. Pokud se studenti spojí do dvojic, budou si vzájemně pomáhat a budou méně závislí na vyučujícím. Uvidí také, že informatika je společenská a týmová záležitost.
 • Jestliže budete zkoušet výukové kurzy, které nejlépe fungují se zvukem, zajistěte svým účastníkům akce sluchátka, případně je požádejte, aby si přinesli vlastní.
 • Máte nízkou přenosovou šířku? Plánujete zobrazovat videa na přední části události, aby jednotliví účastníci nestahovali svá vlastní videa. Nebo zkuste „vypnuté“, tj. offline, aktivity.

Virtuální akce:

Jestliže bude Vaše akce virtuální, budete si před zahájením akce muset vybrat konferenční platformu (a vyzkoušet ji). Ta může mít vliv na počet studentů, který pro Vás bude vyhovující, takže nejlepší je rozhodnout o ní před pozváním třídy a před zahájením propagace Vaší akce. Chcete-li nějaké nápady ohledně toho, jak pořádat Hodinu programování dálkově, přečtěte si naše tipy pro virtuální akci Hodina programování.

4. Vyberte aktivitu

Nabízíme množství zábavných a na studenty orientovaných výukových kurzů pro všechny věkové kategorie a zkušenostní úrovně. U studentů bývá populární zkusit výukové kurzy pod vlastním vedením, ačkoli možná budete chtít začít akci inspiračním videem, které by sledovali všichni společně.

Podívejte se na aktivity a předem se rozhodněte, zda chcete vybrat jediný výukový kurz pro všechny Vaše hosty, nebo zda necháte každé dítě, aby si vybralo svůj. Všechny aktivity Hodiny programování vyžadují jen minimální čas na přípravu a probíhají pod vlastním vedením - to účastníkům umožňuje pracovat vlastním tempem a na vlastní úrovni dovedností.

Až budete mít pro svou akci připravený pracovní plán, můžete začít zvát studenty, školu nebo širší společenství. Doporučujeme Vám začít na místní škole, ke které máte vztah, nebo si projít naši mapu událostí Hodiny programování.

5. Oslavujte

Poté, co studenti nebo hosté dokončí svou Hodinu programování, bude čas oslavit jejich úspěchy. Tady je několik nápadů, jak můžete udělat jejich akci ještě zábavnější:


Šiřte osvětu o Hodině programování

Jeden z nejlepších způsobů, jak pomoci, je šířit osvětu a propagovat Hodinu programování.

1. Zaregistrujte se na svou událost

Když se zaregistrujete na svou akci Hodina programování, budete dostávat užitečná e-mailová sdělení se zprávami a tipy na pořádání úspěšné Hodiny programování. Jde také o to, jak můžete dát místním školám nebo rodičům vědět, že pořádáte nějakou akci v jejich blízkosti.

2. Zveřejňujte na sociálních médiích

Pomáhejte zvyšovat povědomí o hnutí za počítačovou vědu pomocí tohoto vzorového obsahu k vystavení na sociálních médiích a ke sdílení s Vašimi zaměstnanci.

Obecné oznámení o Hodině programování

 • Počítačová věda mění náš svět. Pomozte studentům stát se součástí této změny. Začněte na #HourOfCode. https://hourofcode.com/
 • Techniku nejen používejte—učte se, jak ji budovat. Pomozte někomu začít s #HourOfCode. https://hourofcode.com/

Statistiky

 • Věděli jste, že jen 45 % amerických škol vyučuje počítačovou vědu? Dejte všem studentům možnost učit se #HourOfCode https://hourofcode.com/
 • Jen 26 % profesionálních pracovníků v oblasti software ve Spojených státech amerických jsou ženy. Přiveďte více mladých žen k počítačové vědě s #HourOfCode https://hourofcode.com/
 • 67 % všech počítačových pracovních míst ve Spojených státech amerických je mimo technologický sektor. Pomozte dostat počítačovou vědu do standardních osnov s #HourOfCode https://hourofcode.com/

Vytvořte si vlastní

Inženýrsky specifické

 • Jestliže Váš úplně první řádek programového kódu změnil Váš život, pomozte studentům ve svém okolí napsat svou první #HourOfCode https://code.org/volunteer
 • Jestliže jste se naučili programovat—jaký je Váš příběh? Inspirujte studenta poblíž vás formou jeho první #HourOfCode https://code.org/volunteer

Zjistěte si více o plakátech, videích, nálepkách a dalších způsobech, jak propagovat Vaši akci ve Vašem společenství.


Další způsoby, jak podpořit Hodinu programování

 • Šiřte povědomí nošením známky Code.org (všechny prostředky půjdou na podporu toho, aby další studenti získali přístup ke vzdělání v počítačové vědě).
 • Když budete nakupovat na AmazonSmile, rozhodněte se přispět Code.org.
 • Požádejte svého CEO, aby rozeslal celofiremní e-mail zdůrazňující význam počítačové vědy a vybízející zaměstnance, aby šířili osvětu.
 • Bavte se se spolupracovníky na kampani rozdávání.
 • Podepište tuto petici, abyste zajistili, aby měli všichni studenti příležitost učit se počítačovou vědu.
 • Dejte dar Code.org, abychom mohli nadále šířit své vzdělávací materiály bezplatně a zpřístupňovat je všem.

Další nápady na to, jak podpořit Code.org a Hodinu programování, najdete na adrese Code.org/Help


Často kladené dotazy o dobrovolnictví

Učitel mě zatím nekontaktoval. Jak se i přesto mohu stát dobrovolníkem?

Zkuste vyhledat místní školy a zavolat řediteli, učiteli nebo kanceláři mluvčí školy a zeptejte se, jak můžete pomoci.

Jak dlouho bude návštěva třídy trvat?

Osobní účast na výuce ve třídě trvá obyčejně 60-90 minut, zatímco virtuální výuková lekce obyčejně trvá 20-30 minut.

Pro jakou věkovou skupinu je aktivita Hodiny programování vhodná?

Code.org a naši partneři navrhují všechny aktivity Hodiny programování tak, aby zaujaly studenty všech úrovní (K-12) a všech původů. Všichni - i dospělí - se mohou bavit hrou!

Jak se stalo, že jsem byl vybrán jako technický dobrovolník nebo pozvaný mluvčí?

Učitelé budou hledat dobrovolníky na naší mapě dobrovolníků. Snažte se udělat svůj profil pokud možno co nejúplnější, aby se zvýšila šance, že Vás vybere nějaký učitel. Jestliže máte nějakou preferenci ohledně toho, jak se chcete zapojit do dobrovolnické práce, jako například zda chcete být pozvaný mluvčí nebo chcete poskytovat technickou podporu, uveďte to prosím v popisu ve svém profilu.

Když budete vybráni, učitel Vás kontaktuje prostřednictvím dobrovolnické platformy (Vaše e-mailová adresa nebude učiteli nikdy sdělena). Jestliže dostáváte příliš mnoho požadavků od učitelů, vždycky máte možnost aktualizovat své preference kliknutím na odkaz k editaci Vašich informací nebo k odhlášení od komunikace, který najdete vespod každého e-mailu od učitele.