Jak se může Vaše společnost zapojit do Hodiny programování

Zjistěte si, jak můžete Vy i Vaši zaměstnanci inspirovat studenty k účasti na počítačové vědě!


Výpočetní myšlení pomáhá zlepšovat dovednosti v oblasti řešení problémů, logiky a kreativity. A technika mění veškerý průmysl na planetě. Studenti by se dnes měli naučit techniku vytvářet, nejen ji používat. Tím, že začnou brzy, získají základ k úspěchu na jakékoli kariérní dráze 21. století.

Během kampaně „Hodina programování“ může Vaše společnost zvyšovat povědomí o hnutí za počítačovou vědu. Ať už děláte práci dobrovolníka jako jednotlivec nebo plánujete firemní akci, všechno Vaše úsilí může mít ohromný vliv na způsob, jakým mladé ženy a studenti z odstrkovaných rasových a národnostních skupin nahlížejí na počítačovou vědu a na své vlastní možnosti.


Vybídněte zaměstnance, aby byli dobrovolníky ve třídě

Jedním z nejvíce naplňujících způsobů, jak se můžete zúčastnit hodiny programování, je stát se dobrovolníkem u místní třídy, buďto osobně nebo virtuálně. A co je nejlepší, dobrovolníkem se můžete stát, i když nejste inženýr. I tak můžete studentům zajistit smysluplný prožitek mluvením o svých kariérních zkušenostech a o tom, jaký vliv měla na Vaši roli počítačová věda nebo technika.

Až se dobrovolník zaregistruje, učitel se může podívat na jeho profil na naší mapě dobrovolníků - takže profily by měly být podávány pokud možno co nejúplnější. Jestliže jste vhodným dobrovolníkem pro jejich třídu, učitel Vás kontaktuje přímo prostřednictvím platformy (nikdy nebudeme s učitelem sdílet Vaši e-mailovou adresu). Pak můžete přímo s učitelem koordinovat podrobnosti toho, jaká forma dobrovolnické práce by byla pro jeho školu nejlepší.

Chcete-li další návody k dobrovolnické práci a ukázky zpráv určených k vyvolání nadšení do Hodiny programování ve Vaší firmě, podívejte se do našeho průvodce pro firemní partnery.


Napojte svou společnost na školu

Abyste se spojili se svou třídou nebo školou, nemusíte používat naši mapu dobrovolníků. Častokrát doporučujeme začínat lokálně. Uvažte, zda jsou nějaké školy, ke kterým mají Vaši zaměstnanci silný vztah, jako například jejich alma mater, škola z dětství, nebo nějaká organizace nebo škola, která se zaměřuje na službu populaci, která byla v počítačové vědě v minulosti málo zastoupená.

Odtamtud můžete navštívit webové stránky školy a najít na nich vhodné kontaktní osoby, které byste oslovili, jako například správce, ředitele nebo zástupce ředitele, učitele technických nebo počítačových věd, nebo i rodičovsko-učitelský sbor školy. Také byste mohli uzavřít partnerství s některou z organizací, jako jsou Klub amerických chlapců a dívek, některá větev YMCA a další, a uspořádat nějakou akci společně.

Jestliže nemáte možnost spojit se se školou, kontaktujte nás, prosím, a my Vás spojíme s některým z našich místních partnerů, bude-li to možné.


"Bylo skvělé vidět, jak byly děti nadšené. Skvělé bylo, když si učitelé všimli, že někteří studenti, kteří nebyli tak dobří v akademických disciplínách, vynikali vývojářským myšlením a pomáhali ostatním. To jim dodávalo sebevědomí."

-Dobrovolník Hodiny programování


Pořádejte svou vlastní Hodinu programování

Jestliže chcete zajít o jednu milí navíc dále, mohla by Vaše společnost pořádat akci Hodina programování. Není žádný konkrétní recept na to, jak pořádat nějakou akci, takže Vám doporučujeme být kreativní! Vzhledem k tomu, že Váš personál je rozsahem malý (byť mocný!), společnost Code.org nemá tým věnovaný koordinaci akcí Hodina programování. Je tu však několik tipů pro začátek.

1. Pusťte si toto video "jak na to"

2. Určete datum, formát a místo své události

Viděli jsme akce, které probíhaly virtuálně nebo osobně, v kanceláři společnosti nebo ve společenství, a pro studenty všech věkových kategorií! Také se můžete podívat, co v minulosti udělali ostatní firemní partneři a dárci. Tak najdete nějaké inspirující nápady.


Příklad agendy:

|Čas | Položka agendy | |------------------------------------------------- | ----------------- | |1-5 minut | zobrazeno jako inspirační video|
|5-10 minut | Představte se a zjistěte si bližší informace o studentech: Kde pracujete, co děláte, a co máte na své práci nejraději? Kdo nebo co Vás inspiroval? Jak jste získali zájem o počítačovou vědu? Máte mentora? Položte studentům otázky a vyhraďte určitý čas na „Otázky a odpovědi“. |
|30-60 minut | Programujte! Jestliže se Vaše událost odehrává osobně, pak teď je správný čas odpovídat na otázky a poskytnout studentům návod na jejich náročné hlavolamy. Snažte se však nedat jim přímo řešení. Spíše se snažte klást jim otázky tak, aby si sami uměli odpovědět na to, co je špatně, a vybízejte studenty, aby se navzájem dotazovali, zda mají nějaké otázky. Jestliže jste dobrovolník virtuálně, pracujte s učitelem na tom, jaký by mohl být nejlepší přístup. Možná bude dávat lepší smysl vrátit se na konci relace a podívat se, jaký pokrok studenti udělali. | | |1-3 minuty | Poděkujte všem a proneste inspirující slova na rozloučenou. Rozdejte veškeré případné firemní pozornosti (vynikající volbou bývají nálepky)! | |

Další nápady na to, co přidat do Vaší akce

 • Vysvětlete, jakými způsoby ovlivňuje technologie naše životy, přičemž uveďte příklady, které by mohly zaujmout studenty všech původů - mluvte o technologii, která zachraňuje životy, pomáhá lidem, spojuje lidi, atd.
 • Jestliže jste technologická firma, předveďte zábavné a inovativní produkty, na kterých Vaše firma pracuje. Jestliže nejste technická firma, diskutujte o způsobech, jak Vaše firma využívá techniku k řešení problémů a k dosahování cílů.
 • Pozvěte softwarové inženýry z Vaší společnosti, aby promluvili o tom, proč se rozhodli studovat počítačovou vědu, a o projektech, na kterých pracují.
 • Jestliže máte nějakou skupinu personálu, která bude Vaši akci uskutečňovat, nebo která se zapojí do dobrovolnické práce ve škole, uvažte objednání speciálních triček pro Vaše zaměstnance.

3. Naplánujte si potřebnou techniku

Zařízení:

Nejlepší zkušenost s Hodinou kódu je na počítačích připojených na internet. Nepotřebujete však počítač pro každé dítě a Hodinu programování můžete dělat dokonce i úplně bez počítače! Pro offline aktivity prostě zfiltrujte část technika učebny tak, aby tam byly možnosti pro „Žádné počítače ani zařízení“.

 • Zkušební aktivity na počítačích nebo na zařízeních. Zajistěte, aby dobře fungovaly na prohlížečích se zvukem a videem.
 • Nemáte dosti zařízení? Používejte programování ve dvojicích. Pokud se studenti spojí do dvojic, budou si vzájemně pomáhat a budou méně závislí na vyučujícím. Uvidí také, že informatika je společenská a týmová záležitost.
 • Jestliže budete zkoušet výukové kurzy, které nejlépe fungují se zvukem, zajistěte svým účastníkům akce sluchátka, případně je požádejte, aby si přinesli vlastní.
 • Máte nízkou přenosovou šířku? Plánujete zobrazovat videa na přední části události, aby jednotliví účastníci nestahovali svá vlastní videa. Nebo zkuste „vypnuté“, tj. offline, aktivity.

Virtuální akce:

Jestliže bude Vaše akce virtuální, budete si před zahájením akce muset vybrat konferenční platformu (a vyzkoušet ji). Ta může mít vliv na počet studentů, který pro Vás bude vyhovující, takže nejlepší je rozhodnout o ní před pozváním třídy a před zahájením propagace Vaší akce. Chcete-li nějaké nápady ohledně toho, jak pořádat Hodinu programování dálkově, přečtěte si naše tipy pro virtuální akci Hodina programování.

4. Vyberte aktivitu

Nabízíme množství zábavných a na studenty orientovaných výukových kurzů pro všechny věkové kategorie a zkušenostní úrovně. U studentů bývá populární zkusit výukové kurzy pod vlastním vedením, ačkoli možná budete chtít začít akci inspiračním videem, které by sledovali všichni společně.

Podívejte se na aktivity a předem se rozhodněte, zda chcete vybrat jediný výukový kurz pro všechny Vaše hosty, nebo zda necháte každé dítě, aby si vybralo svůj. Všechny aktivity Hodiny programování vyžadují jen minimální čas na přípravu a probíhají pod vlastním vedením - to účastníkům umožňuje pracovat vlastním tempem a na vlastní úrovni dovedností.

Až budete mít pro svou akci připravený pracovní plán, můžete začít zvát studenty, školu nebo širší společenství. Doporučujeme Vám začít na místní škole, ke které máte vztah, nebo si projít naši mapu událostí Hodiny programování.

5. Oslavujte

Poté, co studenti nebo hosté dokončí svou Hodinu programování, bude čas oslavit jejich úspěchy. Tady je několik nápadů, jak můžete udělat jejich akci ještě zábavnější:


Promujte Hodinu kódu

Jeden z nejlepších způsobů, jak pomoci, je šířit osvětu a propagovat Hodinu programování.

1. Zaregistrujte se na svou událost

Když se zaregistrujete na svou akci Hodina programování, obdržíte užitečná e-mailová sdělení se zprávami a tipy na pořádání úspěšné Hodiny programování. Jde také o to, jak můžete dát místním školám nebo rodičům vědět, že pořádáte nějakou akci v jejich blízkosti.

2. Zveřejňujte na sociálních médiích

Pomáhejte zvyšovat povědomí o hnutí za počítačovou vědu pomocí tohoto vzorového obsahu k vystavení na sociálních médiích a ke sdílení s Vašimi zaměstnanci.

Obecné oznámení o Hodině programování

 • Počítačová věda mění náš svět. Pomozte studentům stát se součástí této změny. Začněte na #HourOfCode. https://hourofcode.com/
 • Techniku nejen používejte—učte se, jak ji budovat. Pomozte někomu začít s #HourOfCode. https://hourofcode.com/

Statistiky

 • Věděli jste, že jen 45 % amerických škol vyučuje počítačovou vědu? Dejte všem studentům možnost učit se #HourOfCode https://hourofcode.com/
 • Jen 26 % profesionálních pracovníků v oblasti software ve Spojených státech amerických jsou ženy. Přiveďte více mladých žen k počítačové vědě s #HourOfCode https://hourofcode.com/
 • 67 % všech počítačových pracovních míst ve Spojených státech amerických je mimo technologický sektor. Pomozte dostat počítačovou vědu do standardních osnov s #HourOfCode https://hourofcode.com/

Vytvořte si vlastní

Inženýrsky specifické

 • Jestliže Váš úplně první řádek programového kódu změnil Váš život, pomozte studentům ve svém okolí napsat svou první #HourOfCode https://code.org/volunteer
 • Jestliže jste se naučili programovat—jaký je Váš příběh? Inspirujte studenta poblíž vás formou jeho první #HourOfCode https://code.org/volunteer

Zjistěte si více o plakátech, videích, nálepkách a dalších způsobech, jak propagovat Vaši akci ve Vašem společenství.


Další způsoby, jak podpořit Hodinu programování

 • Šiřte povědomí nošením známky Code.org (všechny prostředky půjdou na podporu toho, aby další studenti získali přístup ke vzdělání v počítačové vědě).
 • Když budete nakupovat na AmazonSmile, rozhodněte se přispět Code.org.
 • Požádejte svého CEO, aby rozeslal celofiremní e-mail zdůrazňující význam počítačové vědy a vybízející zaměstnance, aby šířili osvětu.
 • Bavte se se spolupracovníky na kampani rozdávání.
 • Podepište tuto petici, abyste zajistili, aby měli všichni studenti příležitost učit se počítačovou vědu.
 • Dejte dar Code.org, abychom mohli nadále šířit své vzdělávací materiály bezplatně a zpřístupňovat je všem.

Další nápady na to, jak podpořit Code.org a Hodinu programování, najdete na adrese Code.org/Help