Hodinu programování řídí Revizní výbor Hodiny programování.

Revizní výbor se skládá z 12 současných a bývalých vzdělavatelů ve třídách stupně K-12, kteří hodnotí a doporučují aktivity pomocí rubriky založené poradním výborem. Tito vzdělavatelé revidují aktivity prováděné studenty a plány lekcí vyhotovené učiteli prostřednictvím stovek partnerů pro aktivity, přičemž posuzují vzdělávací hodnotu aktivit, jejich schopnost zaujmout žáky a jejich potenciální přitažlivost pro různorodé skupiny studentů.

Práce a zaujetí výboru přispěly k úspěšnosti Hodiny programování a její vize nabídnout všem studentům úvod do počítačových věd.

Hlavní firemní partneři a sponzoři


Zahraniční partneři


Partneři pro osnovy a výukové kurzy


Infrastrukturní partneři a nástroje


Další partneři