Blurbs and useful stats

Use the following messaging if you're looking for ways to promote the Hour of Code in your newsletters and communications.


Използвайте този текст в бюлетините

Bring computer science to your school. Start with an Hour of Code!

With technology changing every industry on the planet, computing knowledge has become part of a well-rounded skill set. Но в по-малко от половината от всички училища се изучават компютърни науки. Добрата новина е, че ние сме на път да променим това. Ако сте чували за часът на кода, може би знаете, че ние влезнахме в историята. 100 милиона ученици откриха колко достъпни и забавни са компютърните науки само за един "час на кода".

Часът на кода е въведение в компютърните науки в рамките на 1 час, предназначено да демитологизира програмирането и да покаже, че всеки може да се научи да програмира. Learn more at http://HourOfCode.com, try an hour yourself, or host an Hour of Code event to introduce others to the world of computing!

Messaging for frequently asked questions

Защо училището Ви участва?

Всички знаем, че е важно за учениците, да се научат как да навигират в днешния технологичен свят, въпреки това, много учители не са използвали компютърните науки и не знаят откъде да започнат. Това събитие е шанс за всички нас да се запознаем с компютърните науки.

Надяваме се, че ще предизвикаме интерес в учениците да продължават да учат. Изследванията показват също така, че децата разбират понятия от програмирането, преди да се научат как да четат и пишат. В действителност, мозъците им са по-възприемчиви към компютърните езици в ранна възраст, точно както към чуждите езици.

Защо това е важно?

Технологията е променя всеки отрасъл на планетата. През 2015 г., 7 милиона работни места в САЩ са в професии — включително изкуство и дизайн-изискващи умения в програмирането. But 53 percent of schools in the U.S. don't teach computer science. Време е да навлезнем в 21 век. Ние знаем, че независимо от това, какво ще изберат нашите ученици да учат -медицина, бизнес, политика или изкуства, те трябва да знаят как е изградена технологията, и това ще им даде увереност и ноу-хау, за да успеят.

A quote you can use in materials

"Часът на кода има за цел да демитологизира програмирането и да покаже, че компютърните науки не са ракетостроене, и всеки може да научи основите." казва Хади Партови, основател и главен изпълнителен директор на Code.org. "Над 100 милиона ученици по света са пробвали Часът на кода. The demand for relevant 21st-century computer science education crosses all borders and knows no boundaries."

За Code.org

Code.org is a 501c3 public non-profit dedicated to expanding participation in computer science and increasing participation by young women and students from other underrepresented groups. Its vision is that every student in every school has the opportunity to learn computer programming. След като Code.org стартира кампанията пре 2013г.,до сега в нея са взели участие повече от 100 милиона ученици - организацията си парнира с 70 училищни района за разширяване изучаването на компютърните науки. Code.org is supported by philanthropic donations from corporations, foundations and generous individuals, including Microsoft, Facebook, Infosys Foundation USA, Amazon, and others. For more information, please visit: code.org.

Share these on social media and in emails

image     image     image    

Infographics