Get your community involved in the Hour of Code

Разпространете новината

Tell your friends about the #HourOfCode!

2. Попитайте във Вашето училище, дали се предлага участие в Часът на кодирането

Send this email to your principal and challenge every classroom at your school to sign up.

3. Предложете на Вашия работодател да се включи в инициативата

Send this email to your manager or company's CEO.

4. Рекламирайте Hour of Code във Вашата Община

Recruit a local group— boy/girl scouts club, church, university, veterans group, labor union, or even some friends. Не е задължително да си в училище, за да придобиеш нови умения. Use these posters, banners, stickers, videos and more for your own event.

5 Предложете на Общинската Администрация да подкрепи програмата " Hour of Code "

Send this email to your local representatives, city council, or school board and invite them to visit your school for the Hour of Code. Те може да помогнат за изграждане на подкрепа за компютърни науки във Вашия район и след Hour of Code.