Godziną Kodowania kieruje Komitet Doradczo-Odwoławczy inicjatyw Godzina Kodowania i Tydzień Edukacji Informatycznej.

Komitet Doradczy składa się z przedstawicieli ze szkół K-12, środowisk akademickich, organizacji non-profit, organizacji komercyjnych i organizacji międzynarodowych. Komitet ten kieruje strategią dotyczącą kampanii Godzina Kodowania.

Komitet ds. Oceny składa się z 15 edukatorów z różnych poziomów K-12, oceniających i rekomendujących działania przy użyciu tabeli Komitetu Doradczego. Ci edukatorzy sprawdzają samouczki dla uczniów i scenariusze lekcji dla nauczycieli nadsyłane przez setki partnerów, oceniając edukacyjną wartość działań, zdolność angażowania uczniów i potencjalne odwołania do różnych grup uczniów.

Zarówno praca, jak i zaangażowanie obu komitetów przyczyniły się do sukcesu Godziny Kodowania i wizji tej inicjatywy proponującej każdemu uczniowi wprowadzenia do informatyki.

Główni Partnerzy oraz Korporacje Wspierające


Partnerzy Międzynarodowi


Partnerzy związani z programami nauczania i samouczkami


Partnerzy Infrastruktury i Narzędzi


Dodatkowi partnerzy