Cách thu hút toàn bộ khu học chánh của bạn

Mọi trường học trong khu học chánh của bạn đều có thể tham gia sự kiện học tập lớn nhất trong lịch sử này.


Hãy kêu gọi mọi trường học tham gia, mọi học sinh học tập!

1. Kêu gọi các trường học ở địa phương

Chia sẻ email nàyhướng dẫn dành cho giáo viên hoặc đưa câu chuyện ngắn trong bản tin/các kênh truyền thông của khu học chánh.

2. Cung cấp một kế hoạch hậu cần mẫu cho các trường học

Chia sẻ kế hoạch hậu cần mẫu này với các trường học để cho họ ý tưởng về cách tổ chức sự tham gia của toàn trường. Hoạt động này rất đơn giản khi thực hiện trong tiết toán, giờ sinh hoạt hoặc luân phiên trong suốt cả tuần tại phòng máy tính.

3. Chia sẻ trên mạng xã hội

Đăng lên Facebook hoặc Twitter. Hoặc chia sẻ một trong những hình ảnh và câu trích dẫn truyền cảm hứng này từ các nhà lãnh đạo thế giới hay số liệu thống kê </ a >.

4. Quảng bá trên trang chủ khu học chánh của bạn

Cho khách truy cập biết về sự tham gia của bạn và các sự kiện Giờ lập trình. Liên kết nó với Giờ lập trình.

5. Tổ chức sự kiện Giờ lập trình cấp học khu

Xem hướng dẫn cách tiến hành sự kiện của chúng tôi để biết kịch bản mẫu, bộ tiếp cận truyền thông và các nguồn hỗ trợ khác.

Tiếp theo Hour of Code sẽ là gì?

Giờ lập trình chỉ là bước đầu tiên trên hành trình tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của công nghệ và cách tạo ra các ứng dụng phần mềm. Để tiếp tục cuộc hành trình này, hãy: