Điểm nổi bật của Giờ lập trình

Một số khoảnh khắc đáng nhớ của chúng tôi trong chiến dịch Giờ lập trình.