Giờ lập trình là gì?

Giờ lập trình là phần giới thiệu miễn phí về khoa học máy tính thông qua các hoạt động và video thú vị dành cho người học ở mọi cấp độ kỹ năng. Lễ kỷ niệm cả lập trình và AI năm nay được hỗ trợ bởi hơn 400 đối tác, 20.000 nhà giáo và 58.000 tình nguyện viên.

1,716,533,722

Giờ lập trình đã được tổ chức

Phong trào toàn cầu có hơn 180 quốc gia tham gia.

15,175 sự kiện đã được đăng ký cho đến hiện tại, trong năm 2023, 39 tại Vietnam.

Chú thích
Sự kiện Hour of Code
Sự kiện đặc biệt
Xem danh sách đầy đủ các sự kiện Giờ lập trình here.

Lớp học hoặc nhóm của bạn có thể tham gia cùng hàng triệu người trên khắp thế giới trong Giờ lập trình! Hãy đăng ký tham gia hưởng ứng Tuần lễ Giáo dục Khoa học Máy tính hàng năm bắt đầu vào tháng Mười. Tuy nhiên, Giờ lập trình diễn ra quanh năm.

Đăng ký Giờ lập trình của bạn
Các em học sinh đang học bằng hơn 45 ngôn ngữ
Hơn 100 triệu học sinh đã thử học Giờ lập trình
Học sinh nữ chiếm 50% số người tham gia Hour of Code

Giờ lập trình được tổ chức bởi Code.org.