Hour of Code Special Events — Taiwan

  • Coding for Kids (Taipei)
  • Women Who Code Taipei (Zhongzheng District)