Whole-school Hour of Code events — Tuvalu

  • Mev Büyükçekmece Koleji (Istanbul)
  • الابتدائية الخامسه والعشرون (Jiddah)
  • حنظلة بن ابي عامر (Riyadh)