Whole-school Hour of Code events — Slovakia

 • Spojená škola internátna, Tovarnická 1632, Topoľčany
 • ZS Hrhov
 • ZŠ Bernolákova 16
 • ZŠ s MŠ Milana Hodžu
 • ZŠ Široké
 • v skole
 • Gymnázium Andreja Kmeťa (Banská Štiavnica)
 • Tilgnerova 14, Bratislava (Bratislava)
 • Základná škola Dr.Ivana Dérera (Bratislava)
 • ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom (Dubnica nad Váhom)
 • Základná škola Dargovských hrdinov 19, Humenné (Humenné)
 • Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice (Košice)
 • Základná škola s materskou školou Bystričany (Kysucké Nové Mesto)
 • Základná škola Narnia, Levice (Levice)
 • ZŠ Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
 • Spojená škola Kollárova 17, Sečovce (Sečovce)
 • ZŠ s MŠ R.Dilonga Trstená (Sobrance)