Whole-school Hour of Code events — Oman

  • Alashkara 5-12
  • dahirbaybars
  • dote school (Dhank)
  • ABA - An IB World School (Muscat)
  • ABA An IB World School (Muscat)
  • Life Private school (Muscat)
  • عذيبه (Muscat)
  • عبدالرحمن بن عوف (Seeb)
  • AlKhansa School (Sur)
  • مدرسة الأفلاج (المضيبي)