Whole-school Hour of Code events — China

 • 新世纪小学
 • stjosopo.nz (Baoding Shi)
 • Changchun American International School (Changchun Shi)
 • Dulwich College Beijing (Chaoyang Qu)
 • Chengdu Concordia International School (Chengdu Shi)
 • Dehong (Dehong)
 • The British School of Guangzhou (Guangzhou)
 • Shanghai United International School Pudong (Pudong)
 • Malvern College Qingdao (Qingdao)
 • 乐豆之家机器人活动中心 (Suihua)
 • 上海世界外国语小学 (Xuhui Qu)