Whole-school Hour of Code events — Bosnia and Herzegovina

 • (Ilidža)
 • (Travnik)
 • (Visoko)
 • (Foča)
 • (Србац)
 • (Mostar)
 • (Lepenica)
 • (Prnjavor)
 • (Livno)
 • (Sarajevo)
 • (Duboki Potok)
 • (Unsko-sanski kanton)
 • (Nova Topola)
 • (Kanton Sarajevo)
 • (Tuzla)
 • (Hrasnica)
 • (Banja Luka)
 • (Ostrožac)
 • (Ilijaš)
 • (Vrnograč)
 • (Doboj)
 • (Goražde)
 • (Živinice Grad)
 • (Gornja Orahovica)
 • (Čitluk)
 • (Fojnica)
 • (Gračanica)
 • (Gradačac)
 • (Klokotnica)
 • (Srebrenik)
 • (Jablanica)
 • (Zenica)
 • (Kiseljak)
 • (Mramor)
 • (Široki Brijeg)
 • (Bihać)
 • (Tuzlanski kanton)
 • (Mostarsko Raskršće)
 • (Kakanj)
 • (Novi Grad)
 • (Višegrad)
 • (Pale)
 • (Vida)
 • (Lukavica)
 • Druga osnovna škola Srebrenik (Srebrenik)
 • Muhamed (Visoko)
 • Nemamo pojma (Srebrenik)
 • OŠ "Osman Nuri Hadžić" (Sarajevo)
 • Tijana (Prnjavor)