Whole-school Hour of Code events — Bosnia and Herzegovina

 • JU OŠ "Vukovije"
 • Katolički školski centar "Petar Barbarić"-Osnovna škola Travnik
 • Nsgsg
 • Saburina
 • Srednja škola "Kreševo" u Kreševu
 • muki
 • الابتدائيه الثانية (Alquwayiyah)
 • Prva osnovna škola Ilidža (Ilidža)
 • JU O.S. "Suljo Čilić" Jablanica (Jablanica)
 • زينب بنت خزيمه (Jiddah)
 • Elementary school Kiseljak (Kiseljak)
 • idk high (Moscow)
 • JU OŠ "Sveti Sava " (Novi Grad)
 • Aleksa Šantić (Sarajevo)
 • BLOOM (Sarajevo)
 • Elementary School Osman Nakaš (Sarajevo)
 • JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" (Sarajevo)
 • JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević" (Sarajevo)
 • JU OŠ "Sokolje" Sarajevo (Sarajevo)
 • JU OŠ ,,Sokolje" (Sarajevo)
 • JU Srednja medicinska škola Sarajevo (Sarajevo)
 • Saburina (Sarajevo)
 • Osnovna škola Novi Grad (Senj)
 • JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla (Tuzla)