All Hour of Code events — Viet Nam

  • BAP Education (Tân Hưng)
  • Funlabs (Hanoi)
  • Trung tâm nghiên cứu địa tin học (GIRC)- Đại học Nông lâm Thái Nguyên (Thành phố Thái Nguyên)
  • truong thcs nguyen truong to (Mộ Lao)
  • VieetSchool (Thị xã Đồng Xoài)
  • Viettel (Dịch Vọng Hậu)