All Hour of Code events — Viet Nam

  • British International School Hanoi
  • FPT
  • MWG
  • Phan Thiet
  • Thap Cham high school
  • 我喜歡畫畫在
  • Pham Van Dong university (Huyện Mộ Đức)
  • Công ty TNHH Tin học Hoàng Long (Nha Trang)
  • Duy Tan University (Quận Hai Bà Trưng)
  • MindX (Đà Lạt)