All Hour of Code events — Bolivarian Republic of Venezuela

  • Centro de Innovación Educativa - Universidad Católica Andrés Bello
  • Universidad Metropolitana
  • ies antonis llido
  • المتوسطه الأولى بالبطالية
  • الجازان (Dubai)
  • ابتدائي الهدية (Jiddah)
  • متوسطة و ثانويه ضمد (Jiddah)
  • Teresiano (Miranda)