All Hour of Code events — Slovakia

 • Základná škola Školská 192/8 Kamenec pod Vtáčnikom
 • ZŠ s MŠ Jána Bakossa (Banská Bystrica)
 • Základná škola, Nám. arm. g. L. Svobodu 16, Bardejov (Bardejov)
 • MakerSpace s.r.o. (Hlohovec)
 • ZŠ Huncovce (Huncovce)
 • Základná škola s materskou školou Kolta (Kolta)
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb (Komárno)
 • CZŠ s MŠ Sv. Gorazda (Košice)
 • ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice (Košice)
 • nieje len pokus (Košice)
 • ZŠ Bernolákova 16 (Košice - mestská časť Západ)
 • ZŠ Tupolevova (Petržalka)
 • ZŠ Bajkalská29, Prešov (Prešov)
 • Základná škola Ľubica, Školská 1, 05971 Ľubica (Ľubica)
 • ZŠ Ždaňa (Ždaňa)