All Hour of Code events — Slovenia

 • Digital school
 • Dvojezična osnovna šola I lendava
 • Ekonomska šola Ljubljana
 • Konservatorij za glasbo in balet Maribor
 • Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
 • Osnovna šola Šempas
 • OŠ BREG
 • OŠ Bistrica ob Sotli
 • OŠ Trbovlje
 • OŠ Vodice
 • University of Maribor, FERI, ACM Student Chapter Maribor
 • dom
 • Inštitut za računalništvo, UM FERI (Center)
 • Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad (Gornji Grad)
 • OŠ Zbora odposlancev (Kočevje)
 • Elementary school Bršljin (Novo mesto)
 • OS Polhov gradec (Polhov Gradec)
 • Polhov Gradec (Polhov Gradec)
 • OS MIlos Savic (Poljana)
 • OŠ Matije Valjavca Preddvor (Preddvor)
 • OŠ Videm (Ptuj)
 • Sš Črnomelj (Semič)
 • OŠ Sveti Tomaž (Sveti Tomaž)
 • Šolski center Velenje (Velenje)